Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor cliënten met een verstandelijke beperking die 24-uurs nabijheid nodig hebben.

Voor onze zorg en diensten is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Je vraagt die zelf aan, eventueel met onze hulp of via een consulent van MEE Zuidoost Brabant (ondersteuning bij leven met een beperking). Met een geldige indicatie betaalt het Zorgkantoor de kosten van de zorg (in natura of via een Persoonsgebonden Budget). Zonder een indicatie zijn de kosten van de zorg voor eigen rekening.

Zorgprofiel

In het zorgprofiel (ZZP) staat waar je ondersteuning bij nodig hebt en welk soort zorg en begeleiding je mag verwachten. Het zorgprofiel hoort bij de indicatie die je van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) ontvangt.

De zorgovereenkomst

Wij sluiten met jou een zorgovereenkomst af. In dat contract staan de wederzijdse rechten en plichten. Deze zijn verder uitgewerkt in onze Algemene Voorwaarden.

Waar zorgt Lunet zorg voor? Wat betaal je zelf?

Als je zorg met verblijf ontvangt op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz), dan heb je een wettelijk recht op bepaalde producten en diensten. Maar waar zorgt Lunet zorg voor? En wat betaal je zelf? Dit vind je in de brochure Wie betaalt wat (kun je onderaan deze pagina downloaden). Hierin staat welke diensten en producten Lunet zorg biedt en hoe de kosten vergoed worden. Veel diensten en producten vergoedt Lunet zorg via de Wlz. Daarnaast bieden we ook aanvullende diensten waarvoor je zelf moet betalen. Denk bijvoorbeeld aan huisvesting en inventaris, medische zorg, vrije tijd, voeding, etc.. In de brochure worden de diensten en de kostenverdeling per thema beschreven. Als het zorgkantoor toestemming geeft om je PGB via Lunet zorg in te zetten kun je met je PGB bij ons terecht.

Vragen over je indicatie of financiering?

Voor al je vragen kun je terecht bij het Cliëntbureau. Op werkdagen staan ze tussen 8.30 – 17.00 uur voor je klaar. Je kan ons bellen op 088 551 6000 of een mail sturen naar clientbureau@lunetzorg.nl.

Aanmelden

Via het aanmeldformulier kan men zich aanmelden voor onze diensten. Met alle gegevens gaan we vertrouwelijk om. We gebruiken deze gegevens om de ondersteuningsvraag goed in beeld te brengen zodat we hulp op maat kunnen bieden.

Brochures & informatie