Samenwerken | ZZG – Grenzenloze zorg

De stichting ZZG – grenzenloze zorg – bevordert de bewustwording van de grote verschillen in welvaart en welzijn tussen mensen met en zonder beperkingen in Nederland ten opzichte van mensen in ontwikkelingslanden. Lunet zorg steunt de activiteiten van de stichting ZZG door mensen en media ter beschikking te stellen.

Doneren

Donaties zijn bijzonder welkom! Je kunt je donatie storten op:

IBAN nummer NL96 RABO 018 825 09 80
t.n.v. Stichting ZZG – Grenzenloze Zorg Eindhoven.

Ook kun je (structureel) doneren door het machtigingsformulier in te vullen.

Meer informatie over stichting ZZG- Grenzeloze zorg

Stichting ZZG heeft een ANBI-erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor donaties aftrekbaar zijn voor de belasting.
Meer informatie over ZZG kun je vinden op de website van Stichting ZZG – grenzenloze zorg –.