Samenwerken | Stichting LUCA – Cliëntengelden administratie

Stichting LUCA helpt bij het beheer en de administratie van de persoonlijke inkomsten en uitgaven van cliënten. Cliënten betalen een vergoeding voor deze dienstverlening. LUCA streeft ernaar deze kosten zo laag mogelijk te houden. LUCA maakt geen winst en is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw eventuele schenkingen zijn dus aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Meer weten over Cliëntengelden administratie?

Wil je meer weten over de Stichting LUCA, bel dan naar 088 551 8177 of mail naar luca@lunetzorg.nl 
Fiscaalnummer 816701180.

Download informatie & brochures

Flyer LUCA 
Informatieboekje LUCA
Bewindvoering mentorschap en curatele 
Jaarrekening 2018
Privacy verklaring LUCA