Probleem of klacht

Cliëntvertrouwenspersoon

Ben je niet tevreden? Heb je een klacht? Denk je dat iets beter kan? Of ben je ontevreden of verloopt iets niet zoals je wilt? Het kan gaan om iets kleins, dat zonder veel moeite besproken en opgelost kan worden. Maar het gaat ook wel eens over grotere problemen. Wij vinden het belangrijk dat je bij ons terecht kunt met je probleem, dat je serieus genomen wordt en dat het probleem opgelost wordt.

Een probleem of klacht kun je altijd bespreken met de begeleiding, vrienden of familie. Maar soms wil je liever niet met hen praten of kom je er samen niet uit. Dan kun je contact opnemen met de cliëntvertrouwenspersoon. Zij kunnen je ook helpen bij het indienen van een klacht.

De cliëntvertrouwenspersoon staat naast jou en behartigt jouw belangen. Zij vangt je op, luistert naar je en samen formulieren jullie de klacht. De cliëntvertrouwenspersoon maakt ook de inschatting of bemiddeling van de klacht door een cliëntvertrouwenspersoon, de interne klachtencommissie of de externe geschillencommissie wordt opgepakt. De cliëntvertrouwenspersoon kan je hier meer over vertellen.

Door je gegevens en de klacht alvast op papier te zetten kan de cliëntvertrouwenspersoon jou makkelijker helpen. Je kunt het klachtenformulier invullen en opsturen naar: clientvertrouwenspersoon@lunetzorg.nl of per post t.a.v. Cliëntvertrouwenspersoon, Postbus 270 5600 AG Eindhoven.

In een korte film van het LSR wordt verteld hoe de cliëntvertrouwenspersonen werken.

Cliëntvertrouwenspersoon Wzd

Indien iemand volgens de Wet zorg en dwang (Wzd) onvrijwillige zorg ontvangt, bestaat vanaf 1 januari 2020 het recht om ondersteuning te krijgen van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd.

Contact cliëntvertrouwenspersonen

Cliëntvertrouwenspersoon

Ria de Die

clientvertrouwenspersoon@lunetzorg.nl
Tel: 06 400 41 189

Ria de Die

Cliënvertrouwenspersoon Wzd

Sophie van Vlierden

svvlierden@zorgbelang-brabant.nl
Tel: 06 421 966 89

Sophie van Vlierden

Heb je een Jeugdwet beschikking?

Neem dan contact op met:

Woon je bij Lunet zorg?

Ingrid Lelieveld
Tel: 06 57 27 69 10 of  013 – 594 21 70
ilelieveld@zorgbelang-brabant.nl

Ingrid Lelieveld

Woon je niet bij Lunet zorg?

AKJ
Tel: 088 555 1000
info@akj.nl