Probleem of klacht

Cliëntenvertrouwenspersonen

Ben je niet tevreden? Heb je een klacht? Denk je dat iets beter kan? Of ben je ontevreden of verloopt iets niet zoals je wilt? Het kan gaan om iets kleins, dat zonder veel moeite besproken en opgelost kan worden. Maar het gaat ook wel eens over grotere problemen. Wij vinden het belangrijk dat je bij ons terecht kunt met je probleem, dat je serieus genomen wordt en dat het probleem opgelost wordt.

Een probleem of klacht kun je altijd bespreken met de begeleiding, vrienden of familie. Maar soms wil je liever niet met hen praten of kom je er samen niet uit. Dan kun je contact opnemen met de cliëntenvertrouwenspersoon. Zij kunnen je ook helpen bij het indienen van een klacht.

De cliëntenvertrouwenspersoon staat naast jou en behartigt jouw belangen. Zij vangt je op, luistert naar je en samen formulieren jullie de klacht. De cliëntenvertrouwenspersoon maakt ook de inschatting of bemiddeling van de klacht door een cliëntenvertrouwenspersoon, de interne klachtencommissie of de externe geschillencommissie wordt opgepakt. De cliëntenvertrouwenspersoon kan je hier meer over vertellen.

Door je gegevens en de klacht alvast op papier te zetten kan de cliëntenvertrouwenspersoon jou makkelijker helpen. Je kunt het klachtenformulier invullen en opsturen naar: clientvertrouwenspersoon@lunetzorg.nl of per post t.a.v. Cliëntenvertrouwenspersoon, Postbus 270 5600 AG Eindhoven.

In een korte film van het LSR wordt verteld hoe de cliëntenvertrouwenspersonen werken.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

Indien iemand volgens de Wet zorg en dwang (Wzd) onvrijwillige zorg ontvangt, bestaat vanaf 1 januari 2020 het recht om ondersteuning te krijgen van een cliëntenenvertrouwenspersoon Wzd.

Contact cliëntenvertrouwenspersonen

Cliëntenvertrouwenspersoon Zorg

Ria de Die

clientvertrouwenspersoon@lunetzorg.nl

Tel: 06 400 41 189

Ria de Die

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

Sophie van Vlierden

svvlierden@zorgbelang-brabant.nl
Tel: 06 421 966 89

Sophie van Vlierden

Cliëntenvertrouwenspersoon
Wzd

Riek Ansems

ransems@zorgbelang-brabant.nl

Tel: 06 363 360 76

Riek Ansems

Heb je een Jeugdwet beschikking?

Neem dan contact op met:

Woon je bij Lunet zorg?

Ingrid Lelieveld
Tel: 06 57 27 69 10 of  013 – 594 21 70
ilelieveld@zorgbelang-brabant.nl

Ingrid Lelieveld

Woon je niet bij Lunet zorg?

AKJ
Tel: 088 555 1000
info@akj.nl