cliënten en vervoer

Alles wat je moet weten over cliëntvervoer

Zo zelfstandig mogelijk reizen, gaan en staan waar je zelf wilt en keuzevrijheid hebben in hoe je reist: dat behoort tot een goed leven. Om dit mogelijk te maken voeren we de dialoog met de cliënt en zijn netwerk. Hierin bepalen we wat verantwoord, veilig en nodig is op het gebied van cliëntvervoer. Ook bespreken we de grenzen want niet alles wat de cliënt, zijn of haar netwerk of begeleider wil, is mogelijk. Er zijn twee voorwaarden om gebruik te maken van cliëntvervoer, verzorgd door Lunet zorg:

  • Client heeft een beschikking (Wmo of Jeugdwet) waarin vervoer is opgenomen of een Wlz-indicatie.
  • Cliënt kan (nog) niet zelfstandig reizen.

Uitgangspunten voor vervoer

  • Cliëntvervoer vindt plaats vanaf huisadres naar een dagbestedings- dagbehandelingslocatie van Lunet zorg.
  • Cliëntvervoer wordt in principe uitgevoerd als groepsvervoer.
  • Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de openings- en sluitingstijden van de dagbesteding. Er vindt tussen de middag in principe geen cliëntvervoer plaats.

Uitzonderingen

  • Clienten die bij Lunet zorg wonen en naar de medische dienst of fysiotherapeut van Lunet zorg moeten kunnen gebruik maken van individueel cliëntvervoer.
  • Alle overige uitzonderingen worden getoetst op noodzaak.

Aanmelden

Aanmelden vindt minimaal 10 werkdagen voor de start van het cliëntvervoer plaats door de clientbegeleider. Een client kan ook aangemeld worden voor cliëntvervoer tijdens een kortere periode, of alleen op afroep.

Afmelden

Als een client (tijdelijk) geen gebruik (meer) maakt van vervoer dan moet het cliëntvervoer worden afgemeld.

  • Bij ziekte of vakantie wordt dit gedaan door client/vertegenwoordiger via www.mobiliteitsmanager.nl of bij spoed tot een uur voor de ophaaltijd via 077 397 8871 (Munckhof regie).
  • Bij sluitingsdagen van dagbestedings- dagbehandelingscentra door de cliëntbegeleider dagbesteding / dagbehandeling.
  • Indien client helemaal stopt met vervoer, dan wordt deze door de cliëntbegeleider afgemeld.

Wijzigingen

Alle wijzigingen in de vervoerssituatie van cliënten worden door de cliëntbegeleider doorgegeven.

Vragen

Voor vragen rondom cliëntvervoer is de cliëntbegeleider het eerste aanspreekpunt.