cliënten en vervoer

Alles wat je moet weten over cliëntvervoer

Zo zelfstandig mogelijk reizen, gaan en staan waar je zelf wilt en keuzevrijheid hebben in hoe je reist: dat behoort tot een goed leven. Om dit mogelijk te maken voeren we de dialoog met de cliënt en zijn netwerk. Hierin bepalen we wat verantwoord, veilig en nodig is op het gebied van vervoer. Ook bespreken we de grenzen want niet alles wat de cliënt, zijn of haar netwerk of begeleider wil, is mogelijk.


Wanneer vervoer

Er zijn verschillende manieren om gebruik te maken van vervoer. Voorwaarde is dat cliënten met een vervoersindicatie of beschikking gebruik maken van vervoer, verzorgd door Lunet zorg.

Op basis van wat een cliënt wil, kan en wat veilig en verantwoord is met betrekking tot zelfstandig reizen, wordt gekeken naar wat nodig is, wat mogelijk is en hoe vervoer wordt ingezet.

1. Cliënten hebben geen vervoer nodig omdat:
 • Men zelfstandig kan reizen.
2. Cliënten hebben dagelijks vervoer nodig omdat:
 • Men (nog) niet zelfstandig kan reizen.
3. Cliënten hebben vervoer op afroep nodig omdat:
 • Cliënten vanwege hun geestelijk of lichamelijk welbevinden wél gebruik maken van dagbesteding, maar niet altijd (sommige perioden) met eigen vervoersmiddel naar de dagbesteding kunnen komen.
 • Men op soms onvoorspelbare momenten vervoer nodig heeft.
 • Men naar medische dienst of fysio van Lunet zorg moeten. Dit geldt uitsluitend voor de medische dienst en fysio van Lunet zorg.
 • Men bijvoorbeeld alleen in de winter, vanwege het vroeger donker zijn of bij extreme temperaturen vervoer nodig heeft.
 • Men alleen bij bijzondere weersomstandigheden vervoer nodig heeft.
4. Cliënten hebben tijdelijk vervoer nodig omdat:
 • Men aan het leren is zelfstandig te reizen (route – Ov – enz.)
 • Men door ziekte tijdelijk niet zelfstandig kan reizen.
5. Cliënten hebben een uitzondering vervoer nodig omdat:
 • Er geen passende dagbesteding is binnen 7 km.
 • Men tussen de middag vervoer nodig heeft.
 • Men een solo-rit nodig heeft. Let op: Dit geldt uitsluitend voor cliënten met een ZZP5 of hoger en kan uitsluitend na een aparte procedure en na goedkeuring van de manager.

Aanmelden vervoer

Uiterlijk vijf werkdagen voor de ingang van het vervoer meldt de regie-voerend cliëntbegeleider de cliënt aan. Een nieuwe cliënt wordt door de zorgbemiddelaar aangemeld.

Voor cliënten kan de noodzaak zijn om enkel vervoer bij bijzondere weersomstandigheden nodig te hebben of vervoer op afroep. Dit kan op het aanmeldformulier worden aangegeven.


Afmelden

Wanneer afmelden

ALTIJD als men geen gebruik maakt van gepland vervoer. Denk o.a. aan vakanties, sluitingsdagen, plotseling ziek worden waardoor middagvervoer niet nodig is. Bij vakanties dient de afmelding tot minimaal vijf werkdagen van te voren te worden aangegeven.

Wie meldt af

 • Vanuit de woonsituatie (bijvoorbeeld bij ziekte en vakantie): De cliënt, zijn vertegenwoordiger of begeleider wonen.
 • Vanuit dagbesteding-werk situatie (bijvoorbeeld sluitingsdagen): begeleider dagbesteding.

Waar afmelden

Afmelden kan via:

 • De mobiliteitsmanager: www.mobiliteitsmanager.nl
 • Spoed: onverwachte omstandigheden (zoals ziekte) geef je zo snel mogelijk door, uiterlijk tot één uur VOOR de ophaaltijd. Bel naar regie Munckhof: 077 397 8871.

Voor vragen is de Servicedesk vervoer bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur via telefoon: 088 551 5111 of email: vervoer@lunetzorg.nl.


Wijzigingen

Wanneer wijzigen

Bij verhuizing.

Wie wijzigt

 • Zorgbemiddelaar bij een nieuwe cliënt.
 • Regie voerend cliëntbegeleider bij cliënt al in zorg. De regie voerend cliëntbegeleider regelt zelf, of delegeert in overleg deze taak maar blijft verantwoordelijk en monitort.

Waar wijzigen

Wijzigen kan via:


Aanvraag uitzondering vervoer

Wanneer uitzondering vervoer

Er zijn cliënten die een uitzondering nodig hebben op regulier vervoer omdat:

 • Er geen passende dagbesteding is binnen 7 km.
 • Men tussen de middag vervoer nodig heeft.
 • Men een solo-rit nodig heeft.

Let op: dit geldt uitsluitend voor cliënten met een ZZP5 en hoger.

Wie vraagt vervoer aan

De cliënt begeleider en gedragskundige.


Aanvraag account Mobiliteitsmanager

De Mobiliteitsmanager is een door Munckhof ontworpen planningssysteem. Om toegang te krijgen heb je een account nodig.

Een account aanvragen doe je door een e-mail te sturen naar regie@munckhof.nl met als onderwerp ‘Aanmelden Mobiliteitsmanager’. Vernoem in de e-mail om welke cliënt(en) het gaat, je naam en telefoonnummer.

Je ontvangt per e-mail jouw accountgegevens en de handleiding voor de Mobiliteit Manager. Daarna kun je aan de slag.


Vragen en klachten

Neem bij vragen en klachten contact op met de Servicedesk Vervoer. Zij helpen je graag verder en zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur via telefoonnummer 088 551 5111. Of via mail naar vervoer@lunetzorg.nl.