Vervoer

Alles wat je moet weten over cliëntvervoer

Zo zelfstandig mogelijk reizen, gaan en staan waar je zelf wilt en keuzevrijheid in hoe je reist. Dat behoort tot een goed leven.

Om dit mogelijk te maken voeren we een dialoog met de cliënt en zijn netwerk. Hierin bepalen we wat verantwoord, veilig en nodig is op het gebied van vervoer. Ook bespreken we de grenzen. Want niet alles wat de cliënt, zijn netwerk of een begeleider wil, is altijd mogelijk.

Soorten vervoer

Onze cliënten kunnen op verschillende manieren gebruik maken van vervoer. Er wordt een keuze gemaakt op basis van wat een cliënt wil, wat de cliënt kan en wat veilig en verantwoord is.

 • Een cliënt heeft geen vervoer nodig omdat hij zelfstandig kan reizen.
 • Een cliënt heeft vervoer op afroep nodig omdat hij afhankelijk is van een onverwachte situatie, een medische dienst of weersomstandigheden. Als het KNMI voor de provincie Brabant een weerswaarschuwing code geel, oranje of rood aangeeft, wordt er extra vervoer ingezet.
 • Een cliënt heeft tijdelijk vervoer nodig omdat hij door ziekte niet zelfstandig kan reizen of omdat hij aan het leren is om zelfstandig te reizen.
 • Een cliënt heeft een uitzondering vervoer nodig omdat hij een ZZP 5 of hoger heeft èn er in de buurt geen passende dagbesteding is, hij een solo-rit of tussen de middag vervoer nodig heeft. Een cliënt krijgt uitzondering vervoer nadat hij de aanvraagprocedure heeft doorlopen en deze is goedgekeurd.

Aanmelden vervoer

Uiterlijk vijf werkdagen voor de ingang van het vervoer, meld je als regie voerend cliëntbegeleider de cliënt aan. Een nieuwe cliënt wordt door de zorgbemiddelaar aangemeld.

Afmelden en wijzigen vervoer

Altijd als de cliënt geen gebruik wenst te maken van gepland vervoer (denk aan vakanties, ziekte en sluitingsdagen), moet hij worden afgemeld. Bij verhuizing moet er een wijziging plaatsvinden.

De afmelding of wijziging wordt vanuit de woonsituatie door de cliënt, zijn vertegenwoordiger of begeleider wonen uitgevoerd. In een dagbesteding-werk situatie wordt de afmelding of wijziging uitgevoerd door de begeleider dagbesteding.

Afmelden of wijziging kan via de mobiliteitsmanager. Een vakantie wordt tot minimaal vijf werkdagen van tevoren gemeld. Spoed en onverwachte omstandigheden (zoals ziekte) worden zo snel mogelijk (uiterlijk tot één uur voor de ophaaltijd) doorgegeven via regie Muckhof: 077 397 8871

Klachten

Heb je een klacht over vervoer, dan kun je deze indienen bij de Mobiliteitsmanager.

 • Ga naar de betreffende deelnemer.
 • Klik op “toon meldingen”.
 • Klik op “overige”.
 • Klok op “nieuwe overige”.
 • Vul achter de naam van de cliënt “KLACHT” IN.
 • Vul datum en tijd in.
 • Vul bij inhoud in eigen woorden de beschrijving van de klacht in.
 • Klik op “opslaan”.

Contact

Is de informatie rondom cliëntvervoer niet voldoende? Neem dan contact op met Servicedesk Vervoer. Zij helpen je graag verder en zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur via telefoonnummer 088 551 5111. Of via mail op vervoer@lunetzorg.nl