Praktische informatie

De zorg en ondersteuning die cliënten ontvangen van Lunet zorg wordt verleend op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet.

Aanmeldformulier ondersteuning

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier. Met alle gegevens gaan we vertrouwelijk om. Lunet zorg verwerkt de gegevens om je ondersteuningsvraag goed in beeld te brengen en ondersteuning op maat te kunnen bieden. Het kan voorkomen dat je een indicatie hebt voor verblijf, maar dat je moet wachten op een plek bij Lunet zorg. In deze gevallen kijken we samen met jou naar een andere oplossing. We bieden ter overbrugging verschillende vormen van ambulante ondersteuning en/of behandeling.

Zorgbemiddelaar

Een vaste zorgbemiddelaar begeleidt jou van het eerste gesprek tot de start van je ondersteuning. Je kunt bij hem of haar terecht voor informatie en advies over alle zorg- en dienstverlening die we te bieden hebben. Samen met de zorgbemiddelaar kijken we naar je vraag en welk antwoord wij daarop hebben binnen én buiten onze organisatie; de uiteindelijke keuze is aan jou. Daarbij staat voorop wat je zelf kan en wil want het gaat tenslotte om je eigen leven en mogelijkheden.

Wachtlijst en wachttijd

We streven ernaar dat iedereen zo spoedig mogelijk bij ons terecht kan als er ondersteuning nodig is. Ambulante begeleiding en dagbesteding kunnen wij doorgaans direct bieden. Wel hebben we een wachtlijst als het gaat om behandeling en woonwensen. Afhankelijk van de locatie en ondersteuningsvraag variëren de wachttijden van 3 maanden tot 3 jaar. Gedurende deze periode houden we contact over de ontwikkeling van je ondersteuningsvraag en de wachtlijst. Ter overbrugging is het mogelijk om ambulante zorg in jouw thuissituatie in te zetten.

Locaties Lunet zorg

Hier vind je een overzicht van al onze locaties.

Handig

Klik op de link en u komt direct op de pagina met informatie over:

KvK & RSIN

KvK Lunet: 17184477
KvK Lunet zorg: 17144573
RSIN 810627711

Voor raadpleging van de statuten van de stichtingen verwijzen wij u naar het Handelsregister (zie KvK-nummers zoals hierboven vermeld).

Vragen over welke ondersteuning Lunet zorg kan bieden?

Voor al je zorgvragen kun je terecht bij het Cliëntbureau van Lunet zorg. Neem contact op via 088 551 6000 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur) of door te mailen naar clientbureau@lunetzorg.nl.

Het Cliëntbureau geeft ook informatie aan scholen, collega-zorgaanbieders, MEE, Zorgkantoor, gemeenten en andere instanties die meer willen weten over onze zorg en dienstverlening.

Bezoekadres
Croy 5
5653 LC Eindhoven