Medezeggenschapsraden

De dialoog met cliënten en cliëntvertegenwoordigers vormt de basis voor goede zorg. We vinden het belangrijk dat cliënten én cliëntvertegenwoordigers meepraten over de dagelijkse dingen, maar ook over grotere beleidszaken. Laat jij graag je stem horen? In medezeggenschapsraden en het groepsoverleg kunnen cliënten en cliëntvertegenwoordigers meepraten en meedenken over de dagelijkse dingen en over beleidszaken.

Cliëntenraden en cliëntvertegenwoordigersraden

Lunet zorg werkt met cliëntenraden en cliëntvertegenwoordigersraden op centraal niveau en per cluster. Ze vergaderen apart, maar hebben wel onderling contact. De raden hebben – op de verschillende niveaus waarop ze werken – adviesrecht conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Wat doen de medezeggenschapsraden?

Een cliëntenraad of cliëntvertegenwoordigersraad praat mee en geeft advies over belangrijke onderwerpen en plannen van Lunet zorg. De leden van een raad houden goed contact met de achterban. Zo blijven zij op de hoogte van welke thema’s er binnen de organisatie of het cluster spelen. De raden geven gevraagd en ongevraagd advies.

Vragen over de medezeggenschapsraden?

Voor al je vragen over de medezeggenschapsraden kun je contact opnemen met de functionaris medezeggenschap via medezeggenschapclienten@lunetzorg.nl.

Wil je direct contact met een clusterraad of een centrale raad? Mail dan ook naar medezeggenschapclienten@lunetzorg.nl. We sturen je bericht door naar de raad waarvoor het bericht is.