Kwaliteit & veiligheid

We doen al ruim 100 jaar waar we sterk in zijn: op maat ondersteunen van mensen met een beperking. We zijn gewend om mee te denken en te begeleiden op alle aspecten van een goed leven. Een paar keer per maand. Of zelfs tot 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Goede kwaliteit van zorg en een veilige omgeving zijn daarbij meer dan belangrijk.

Cliënttevredenheid

We willen graag weten hoe cliënten en familieleden onze zorg vinden. Regelmatig zijn er gesprekken over de zorg tussen begeleiding, cliënten en familieleden. Ook vragen we cliënten en familieleden mee te doen aan een tevredenheidsonderzoek. Met de resultaten gaat het team aan de slag om verbeterpunten voor elk individu op te pakken. En we krijgen door alle resultaten een indruk van de tevredenheid over de hele organisatie. Dit gebruiken we om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Veiligheid

Is er een onveilige situatie? Dan melden medewerkers deze incidenten via een digitaal meldsysteem. Je kunt denken aan incidenten zoals agressie, medicatie, ongevallen. Teams bespreken de incidenten die in dit systeem zijn gemeld. Zo leren we hoe we de veiligheid kunnen verbeteren. Natuurlijk ondernemen we direct actie als dat nodig is. Ook kijken we naar hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.

We proberen het altijd te voorkomen, maar soms komen situaties voor waarbij het welzijn van een cliënt ernstig in gevaar is gekomen. En waar mogelijk ook schade is ontstaan bij de cliënt. Denk hierbij aan situaties van geweld of seksueel misbruik.

We onderzoeken zorgvuldig hoe een situatie heeft kunnen ontstaan. Een meldingsteam analyseert het incident m.b.t. agressie, seksueel misbruik of kindermishandeling zorgvuldig en kijkt naar de achtergrond en oorzaken. Op basis van de oorzaken zetten we de benodigde verbeteracties in. Zo leren we van de situatie en voeren we verbeteringen door om herhaling te voorkomen.

Voor deze situaties geldt dat we deze melden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zij verwachten van ons dat we deze situaties onderzoeken en met onze werkwijze sluiten we daar op aan.

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Lunet zorg neemt deel aan het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. In een kwaliteitsmanagementsysteem verzamelen we jaarlijks gegevens over zorgkwaliteit op organisatie- en cliëntniveau. Dit leggen we vast in het kwaliteitsrapport. De resultaten gebruiken we als leer- en verbeterinformatie voor de organisatie én voor de jaarlijkse verantwoording richting ministerie, Inspectie en Zorgkantoor. Hieronder vind je de meest recente versie van het kwaliteitsrapport:

ISO-9001 gecertificeerd

We laten ons kwaliteitsmanagementsysteem jaarlijks toetsen op de normen van NEN-ISO 9001 door een extern bureau. Sinds 2010 is Lunet zorg ISO gecertificeerd. Dit betekent dat we een goed kwaliteitssysteem hebben en dat we de kwaliteit continu verbeteren.

Toezicht GGD Brabant-Zuidoost

De GGD Brabant-Zuidoost houdt toezicht op de kwaliteit van de geleverde zorg in de BOV/Kempen gemeenten. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de GGD.