Zorginnovatieplatform

We ontwikkelen nieuwe concepten, initiatieven en diensten waar huidige én toekomstige klantgroepen behoefte aan hebben. Daarmee geven we ook antwoord op actuele en toekomstige veranderingen in de langdurige zorg, zoals de nieuwe Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en het nieuwe stelsel voor passend onderwijs.

We besteden bovendien aandacht aan slimme ICT- en technologische oplossingen die de zorg efficiënter en makkelijker maken, waardoor we meer tijd voor je hebben en maken.


Zorginnovatieplatform Zuidoost-Brabant

Er is een toenemende vraag aan zorg in de eigen vertrouwde omgeving. Dit legt niet alleen druk op mantelzorgers en vrijwilligers, maar vraagt ook een andere manier van werken van zorgprofessionals. Tegelijkertijd nemen tekorten aan goed gekwalificeerd zorgpersoneel over de volle breedte van de zorg toe. Daarnaast ontstaan door toepassingen van nieuwe technologie mogelijkheden om zorg beter en slimmer te organiseren.

In het Zorginnovatieplatform gaan we zorgprocessen optimaliseren en innoveren, waarbij we optimaal gebruik maken van de technologische mogelijkheden van Centrale24. Vertrekpunt daarbij is de vraag van de cliënt in combinatie met het zo efficiënt mogelijk inzetten van de zorgprofessional op basis van beschikbaarheid, bekwaamheid en bevoegdheid. We doen dit zowel voor de intramurale zorgprocessen alsook voor de zorg die we leveren aan mensen in hun eigen vertrouwde omgeving.

We gaan onze kennis vergroten en bundelen in het Zorginnovatieplatform. We zijn samen in staat om knelpunten in de zorg op te lossen zodat we met minder professionals, zorg van goede kwaliteit blijven bieden aan cliënten door slim gebruik te maken van technologie.

Het Zorginnovatieplatform ZuidOost-Brabant bestaat uit de regionale zorgaanbieders Lunet zorg, Centrale24, Archipel, Oktober en Vitalis WoonZorg Groep.

Innovatie Café

Het Innovate Café is een event dat onderdeel is van het Zorginnovatieplatform Zuidoost-Brabant. Er zijn een vijftal projecten geselecteerd die een uitdaging bieden in de toekomst op het gebied van zorg. Tijdens het Innovatie Café staat kennisdeling centraal en leer, praat en denk je mee aan de oplossingen van “later”.

Nieuwsbrieven

Wil je op de hoogte blijven van het Zorginnovatie platform en de vijftal projecten? Lees dan de nieuwsbrieven van het Innovatie café hieronder.

Nieuwsbrief Innovatie café 1
Nieuwsbrief Innovatie café 2
Nieuwsbrief Innovatie café 3

Meer weten over Lunet zorg en innovatie?

Wil je meer weten over innovatie bij Lunet zorg? Neem gerust contact met ons op door ons te bellen of het contactformulier in te vullen.