Bestuur en Toezicht Lunet zorg

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt gevormd door:
Mevrouw H. Barnhoorn
De heer R. de Lange (voorzitter)

In het reglement Raad van Bestuur zijn zaken als bestuurstaken, werkwijzen en verantwoording vastgelegd.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:
Mevrouw A. Bambach
De heer J.L.G. Creemers (vicevoorzitter)
De heer ir. A.L.C. Frijters (voorzitter)
Mevrouw dr. L. Pijnenborg, arts

De bevoegdheden, verantwoordelijkheden en de werkwijze zijn vastgelegd in het reglement Raad van Toezicht.