Skip to main content

Samenwerking Lunet zorg & KempenPlus

By 05/09/2017Nieuws
WVK groep

Lunet zorg en KempenPlus werken samen in dagbesteding Bladel

Lunet zorg en KempenPlus (voorheen WVK-groep Bladel) gaan samenwerken rond het thema arbeidsmatige dagbesteding. Op maandag 4 september is een pilotproject van start gegaan waarbij een zestal cliënten van Lunet zorg een werkplek heeft gekregen op de industriële vestiging van KempenPlus aan de Raambrug in Bladel. Het eenvoudige productiewerk waar de betrokkenen – allemaal mensen met een verstandelijke beperking – mee aan de slag gaan, moet bijdragen aan hun zelfstandigheid, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke integratie.

Lunet zorg en KempenPlus zijn beide instellingen die zich bekommeren om mensen die het op eigen kracht niet voor elkaar krijgen een zelfstandig bestaan op te bouwen. Bij Lunet zorg gaat het om mensen met een verstandelijke beperking die ondersteund worden in hun persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld door arbeidsmatige dagbesteding: eenvoudige productiewerkzaamheden – zoals het vervaardigen van vogelhuisjes – om de dag nuttig en zinvol door te komen.
Bij KempenPlus betreft het mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Die krijgen een werkplek aangeboden die hen – via begeleiding, ontwikkeling en eventueel een proefplaatsing – zo mogelijk moet toeleiden naar een baan op de arbeidsmarkt.

Lunet zorg en KempenPlus werkten al samen rond arbeidsmatige dagbesteding: in het streven de best passende werkplek te vinden werden soms medewerkers uitgewisseld. Met het nieuwe project krijgt de samenwerking een structureel en daarmee een veel intenser karakter. Om de cliënten van Lunet zorg te laten wennen aan de nieuwe situatie is dit project vooralsnog kleinschalig opgezet: op de afdeling Verpakkingen bij KempenPlus is een aparte werkhoek ingericht waar een zestal Lunet-cliënten in een vertrouwde omgeving aan de slag gaat met werkzaamheden. Ze worden daarbij begeleid door een werkleider van Lunet zorg. Als de gewenning goed verloopt kunnen de Lunet-medewerkers later een plek krijgen op een KempenPlus-afdeling. Ook kan het gebeuren dat KempenPlus-medewerkers voor wie het gewenst is tijdelijk prikkelarm werk te verrichten, een plaats krijgen in de Lunet-werkhoek.
Op deze manier maken beide instellingen gebruik van elkaars kennis en kunde waar uiteindelijk alle medewerkers de vruchten van plukken. Zo kunnen zij effectiever stappen zetten in hun zelfstandigheid en participatie.

Als komende maanden blijkt dat het pilotproject succesvol verloopt, vindt vanaf 1 januari 2018 een opschaling plaats en zullen meer Lunet zorg-cliënten een werkplek krijgen bij KempenPlus. Miriam Schils, directeur van Lunet zorg, hoopt dat het die richting in gaat. ‘KempenPlus beschikt over een uitstekende infrastructuur en daar maken wij graag gebruik van.’