kind en jeugd lunet zorg

Kind en Jeugd | Hulp voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand

Heeft je kind een ontwikkelingsachterstand? Heeft je kind ADHD, autisme of een leerachterstand? Het is belangrijk een kind op een zo jong mogelijke leeftijd te stimuleren in de ontwikkeling. Lunet zorg helpt daarbij want kinderen en jongeren hebben onze speciale aandacht.

Je voedt je kind op en krijgt daarbij hulp en advies van familie en vrienden. Alleen soms kom je voor vragen te staan waarbij je professionele hulp nodig hebt. Het team Kind & Jeugd ondersteunt specifiek bij de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. We zijn deskundig op meerdere specialistische gebieden zoals leerachterstand, ADHD en autisme.

Het team Kind & Jeugd biedt ontwikkelingsgerichte ondersteuning en behandeling aan jonge kinderen vanaf 0 jaar. Kansen om optimaal te groeien binnen de eigen mogelijkheden staan voorop. Talenten ontplooien, kansen zien en benutten, daar gaat het om.

De hulpvraag van kinderen en jongvolwassenen met een ontwikkelingsachterstand of een beperking is divers en verandert. In elke levensfase kun je een beroep op ons doen.

Tijdige hulp bij ontwikkelingsachterstand

Er op tijd bij zijn is belangrijk, zodat een kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Daarom is er Vroeghulp Zuidoost-Brabant. Zij helpen om ouders en kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium de weg te wijzen naar de juiste hulp en ondersteuning. Wij zijn één van de zorgverleners in dit samenwerkingsverband.

Diensten Kind & Jeugd

Voor kinderen tot en met 18 jaar bieden wij de volgende ondersteuningsmogelijkheden, klik op de link voor meer informatie:

Vragen over hulp bij een ontwikkelingsachterstand?

Voor al je vragen over hulp bij een ontwikkelingsachterstand kun je terecht bij het Cliëntbureau. Op werkdagen staan ze tussen 8.30 – 17.00 uur voor je klaar. Je kan ons bellen op 088 551 6000 of een mail sturen naar clientbureau@lunetzorg.nl.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier. Met alle gegevens gaan we vertrouwelijk om. We gebruiken deze gegevens om jouw ondersteuningsvraag goed in beeld te brengen zodat we je hulp op maat kunnen bieden.

Brochures & informatie