Inkoopvoorwaarden Lunet zorg

Op alle inkooptransacties van Lunet zorg zijn, tenzij expliciet anders schriftelijk overeengekomen, van toepassing de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (“AIVG 2017”) zoals gedeponeerd bij de Rechtbank Den Haag d.d. 21 februari 2017 onder depotnummer 16/2017.

Algemene voorwaarden van de leverancier, onder welke benaming ook, worden door Lunet zorg uitdrukkelijk van de hand gewezen.

De AIVG 2017 bestaan uit een algemeen gedeelte, de module PNIL en de module ICT, welke u hieronder kunt raadplegen en downloaden.

Contact

Voor vragen en opmerkingen over onze algemene inkoopvoorwaarden kunt u een e-mail sturen naar tactischinkoop@lunetzorg.nl