Corona pagina

Alle maatregelen op een rijtje | veelgestelde vragen over corona

Bijgewerkt: 22 januari 11.30 uur

Overzichtskaarten

Aanpak coronavirus

Hoe pakt Lunet zorg de coronacrisis aan?

Lunet zorg werkt met een intern coördinatieteam Corona. Dit team volgt alle richtlijnen en maatregelen van RIVM, Veiligheidsregio, RONAZ en landelijke overheid nauwgezet en vertalen deze zo snel mogelijk voor Lunet zorg in (preventieve) maatregelen. Daarover informeren wij iedereen zo snel mogelijk en ook op de website proberen we zo snel mogelijk informatie te geven.

Wat doet Lunet zorg om het coronavirus buiten de deur te houden?

Lunet zorg heeft preventieve maatregelen genomen om cliënten (en medewerkers) te beschermen. We hanteren natuurlijk overal de algemene landelijke hygiënemaatregelen en richtlijnen.

Monitoren
We houden goed in de gaten of cliënten klachten ontwikkelen die kunnen wijzen op Corona. Dit doen we door voortdurend te monitoren. Zo kunnen we bij het vermoeden of klachten (temperatuurverhoging, hoesten, snotneus) direct testen en verdere voorzorgsmaatregelen nemen. Voor medewerkers geldt hetzelfde, bij het ontstaan van klachten worden zij niet ingezet maar direct verwezen naar onze eigen snelteststraat op woonpark Eckartdal. Bij negatieve testuitslag zijn zij weer van harte welkom om te komen werken.

Hygiëneregels en mondmaskers
De Lunet zorg medewerker houdt zich aan de landelijk hygiëne maatregelen en dragen daar waar nodig een mondmasker. Bijvoorbeeld als er geen 1,5 meter afstand bewaard kan worden.

Draaiboek
Ons streven is een lock-down te voorkomen. Daarom hebben we een duidelijk beleid opgesteld wat wanneer te doen en hoe te handelen. Dit staat uitgewerkt in een digitaal draaiboek voor medewerkers zodat zij hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren.

Wat is de aanpak voor cliënten in wijk en dorp?

Bij klachten wordt meteen een testafspraak gemaakt. De cliënt gaat niet eerst langs de eigen huisarts.

Heeft Lunet zorg een speciale voorziening voor cliënten met Corona?

Lunet zorg heeft 1 centrale corona-unit op woonpark Eckartdal. Een aantal (verpleegkundige) medewerkers is gevraagd om te werken binnen deze speciale verpleegunit. Of een cliënt hier naartoe gaat of in de eigen woning verpleegd en verzorgd wordt, wordt afgewogen door de behandelend arts en het expertteam.

In een Corona-unit kunnen we beter inspelen op de zorgbehoefte van cliënten die te maken hebben met ernstige klachten als gevolg van Corona.

Wat als een cliënt besmet is met het coronavirus?

De gezondheid van onze cliënten staat voorop. Als een cliënt het coronavirus heeft gaat de cliënt in isolatie. Overige bewoners mogen geen bezoek meer ontvangen of op bezoek gaan. Uitzondering: één mantelzorger + één naaste mogen wel op bezoek komen. Dit gebeurd in overleg.

Samen met het team en de medische dienst wordt gekeken of een opname op de Corona-unit nodig is, bijvoorbeeld als de klachten ernstiger worden.

De manager van het team van de woning zorgt ervoor dat de wettelijk vertegenwoordigers (en ouders) worden geïnformeerd.

Zie ook de vraag “Wat als mijn kind/broer/zus Corona krijgt? Of symptomen die erg lijken op Corona?”

Wat als mijn kind/broer/zus Corona krijgt? Of symptomen die erg lijken op Corona?

Bij een vermoeden van een besmetting wordt de Medische dienst/ huisartsen en de manager meteen ingeschakeld. De behandelend arts beoordeelt de situatie van de cliënt en bekijkt wat er nodig is. Lunet zorg kan zelf coronatesten afnemen. Een expertteam, bestaande uit verschillende disciplines, regelt alle zorg rondom de cliënt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de cliënt in isolatie wordt verpleegd en verzorgd. De wettelijk vertegenwoordiger wordt geïnformeerd door de betrokken manager.

Lunet zorg werkt met een speciaal corona draaiboek. Dit draaiboek is beschikbaar voor medewerkers zodat zij weten wat zij moeten doen wanneer er een vermoeden van een besmetting is. Het document actualiseren we iedere dag conform de nieuwste richtlijnen en inzichten.

Vaccinatie

Hoe zit het met de vaccinatie van cliënten?

Vanaf woensdag 27 januari start de vaccinatie van cliënten. Het gaat hierbij om de groep cliënten die een medisch dossier hebben bij Lunet zorg. Deze cliënten worden gevaccineerd met het Pfizer-vaccin. De vaccinatie van deze ruim 700 cliënten neemt drie achtereenvolgende dagen in beslag. De toestemming voor de vaccinatie – afgegeven door de wettelijk vertegenwoordiger – is al binnen of wordt binnenkort verwacht.

Cliënten van Lunet zorg die een eigen huisarts hebben, krijgen t.z.t. een oproep van de huisarts of GGD voor deelname aan vaccinatie. Het vaccinatieteam van Lunet zorg gaat wel deze huisartsen actief benaderen om hen te helpen in een zo snel als mogelijke afwikkeling van de vaccinatie.

Op dit moment is er nog te weinig onderzoek naar de effectiviteit van vaccinatie van mensen onder de 18 jaar. Toch willen we op korte termijn deze groep cliënten van onder de 18 benaderen om alvast de toestemming voor vaccinatie te regelen. Dit doen we, als de landelijke richtlijnen aangeven om toch tot vaccinatie over te kunnen gaan, meteen van start kunnen.

Beschermingsmiddelen

Heeft Lunet zorg voldoende beschermingsmiddelen?

Op dit moment heeft Lunet zorg voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Lunet zorg volgt voor de inzet van deze middelen de richtlijnen van het RIVM en het RONAZ.

Dat betekent onder andere dat een  behandelend art s bepaalt of het noodzakelijk is om persoonlijke beschermingsmiddelen in te zetten.

Wanneer moet er een mondmasker gedragen worden?

Het dragen van een mondmasker is verplicht voor:

 • Zorgmedewerkers in situaties waarbij anderhalve meter afstand niet gegarandeerd kan worden (bijvoorbeeld tijdens de persoonlijke verzorging).
 • Bezoekers dragen een mondmasker bij binnenkomst op een locatie van Lunet zorg waar ook cliënten verblijven. De medische mondmaskers worden bij binnenkomst door een medewerker van Lunet zorg aan de bezoeker gegeven.

Wie is een bezoeker?

Iedereen die niet in de directie omgeving van een cliënt werkt, is een bezoeker. Dus ouders, familie en vrienden van cliënten, maar ook leveranciers, een huisarts, een manager of teamleider dragen voortaan een mondmasker bij binnenkomst op een locatie van Lunet zorg waar cliënten verblijven.

Uitzondering op de regel

Voor onze cliënten geldt geen mondmaskerverplichting op locaties van Lunet zorg. Voor zorgmedewerkers en bezoekers wel, maar soms heeft het dragen van een mondmasker een averechts effect in de begeleiding van of benadering naar cliënten.  We willen graag maatwerk leveren. Uitzonderingen zijn dus bespreekbaar.

Vrijwilligers

Kan ik mij als vrijwilliger, net als zorgmedewerkers, spoedig laten vaccineren?

Vrijwilligers en mantelzorgers (ook verwanten) vallen niet binnen de doelgroep van zorgmedewerkers.

Vrijwilligers en mantelzorgers vormen geen aparte groep in de vaccinatiestrategie. Zij ontvangen een uitnodiging wanneer de (leeftijd of medische) groep waarbinnen zij vallen aan de beurt is voor vaccinatie.

Mag ik vrijwilligerswerk doen bij Lunet zorg?

Sinds juli 2020 heten wij vrijwilligers weer van harte welkom op onze locaties. Tot er een vaccin is hebben vrijwilligers de vrije keuze of zij zich inzetten voor Lunet zorg.

Op sommige locaties kan het vrijwilligerswerk tijdelijk een andere vorm hebben, omdat het anders niet mogelijk is om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen.

Neem contact op met de contactpersoon van jouw locatie voor meer informatie.

Hoe hanteer ik de richtlijnen van het RIVM tijdens het vrijwilligerswerk?

Lunet zorg volgt de richtlijnen van het RIVM:

 • Blijf bij klachten thuis en laat je testen bij de GGD
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Houd je aan de hygiënerichtlijnen
 • Draag een mondmasker

Lunet zorg adviseert om met de cliënt(en) naar buiten te  gaan wanneer mogelijk. Let op, je mag met maximaal 2 personen op pad om bijv. een wandeling te maken. Ook adviseert de organisatie om tijdelijk te stoppen met vrijwilligerswerk wanneer je langer dan 28 weken zwanger bent of wanneer je een verslechterd immuunsysteem hebt.

Let op: een vrijwilliger geldt als 1 bezoeker.

Sommige cliënten reageren impulsief en enthousiast, waardoor ze de afstand van 1,5 meter niet hanteren. Ook is het tijdens sommige activiteiten met de cliënt niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Maak afspraken met jouw contactpersoon op locatie om het risico zo beperkt mogelijk te houden.

Moet ik een mondmasker dragen tijdens mijn vrijwilligerswerk?

Ja. Uit veiligheid vraagt Lunet zorg medewerkers, bezoekers en vrijwilligers een medisch mondmasker te dragen om zichzelf en cliënten te beschermen. Dit mondmasker krijgt u uitgereikt bij binnenkomst door een medewerker van je vrijwilligers locatie.

Vakantie

Mag mijn kind/broer/zus weer mee op vakantie met familie?

De overheid heeft alle inwoners van Nederland gevraagd de reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. En alleen te reizen als het noodzakelijk is. Iedereen moet er alert op zijn het virus niet verder te verspreiden. Niet in het binnenland en niet in het buitenland. Lees hier de adviezen op de website van Rijksoverheid.

Lunet zorg vakantie maatregelen voor cliënten:

 • Niet: op vakantie gaan mag niet tot medio maart 2021.
 • Uitzondering: is er toch een hele goede reden voor een vakantie? Dan gaat dit in overleg met de manager. Dit is altijd maatwerk en de manager beslist over het wel of niet doorgaan van de vakantie. De veiligheid van iedereen staat natuurlijk voorop.

Wat zijn de landelijke (quarantaine)regels wanneer een cliënt of diens ouders in het buitenland zijn geweest?

Iedereen moet er alert op zijn het virus niet verder te verspreiden. Reis niet naar het buitenland en boek alleen een reis als dit strikt noodzakelijk is. Voor reizen binnen en buiten Nederland geldt: Beperk het aantal reisbewegingen en contactmomenten met andere mensen. Ga wijs op reis en bereid je goed voor.

Dit advies geldt echter niet niet voor kinderen onder de 12 jaar. Kinderen onder de 12 jaar mogen in deze gevallen gewoon naar school, KDC en aan sportactiviteiten deelnemen. Voor hen geldt deze uitzondering omdat zij nauwelijks een rol spelen bij besmetting met COVID-19. Voor kinderen boven de 12 jaar gelden de quarantaine-regels wel.

Ouders moeten na vakantie in een oranje of rood land thuisblijven en mogen niet op het KDC of op het schoolplein komen. Voor eventueel halen en brengen van kinderen moeten zij de hulp van anderen inschakelen.

Voor alle regels zie de website van Rijksoverheid.

Bezoek

Mag ik mijn kind/broer/zus bezoeken?

Ja, cliënten mogen bezoek ontvangen, maximaal 1 persoon en per dag. Bij voorkeur is dit dezelfde persoon.

Richtlijn hierbij is dat het bezoek een mondmasker draagt wanneer zij op bezoek gaan bij een cliënt op de woning.

Als een verwant op bezoek komt, gebeurt dit door vooraf te overleggen met de begeleiders wat een goed moment is. Zo voorkomen we dat het te druk wordt én kunnen we de 1,5 meter en hygiëneregels bewaken. Want de landelijke basisregels gelden natuurlijk ook binnen Lunet zorg.

Wat verder belangrijk is:
* Wanneer een verwant klachten heeft, is bezoek niet toegestaan.
* houd 1,5 meter afstand en vermijd drukte.
* Was vaak de handen, in ieder geval bij binnenkomst.
* Nies en hoest in de elleboog

Mag  mijn kind/broer/zus op bezoek komen of komen logeren?

Ja, cliënten mogen op bezoek of logeren bij familie of vrienden.

Hierbij gelden vanzelfsprekend de landelijke richtlijnen: maximaal 1 bezoeker en maximaal 1 keer per dag.

Het is belangrijk dat begeleiding goed let op de ontwikkeling van eventuele gezondheidsklachten. Ontwikkelt een cliënt klachten? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de medische dienst zodat zij kunnen ondersteunen. Op bezoek gaan is in dat geval natuurlijk niet toegestaan.

Mag een cliënt op familiebezoek in België?

Ja, dit mag. Mits aan de voorwaarden van de Belgische overheid wordt voldaan:

 • In België is maximaal 1 bezoeker toegestaan buiten het eigen huishouden.
 • Vanaf 25 december moet iedereen die niet in België woont, maar wel langer dan 48 uur verblijft in België, een negatieve coronatest kunnen overleggen. Het is dus aan te raden om niet langer dan 48 uur in België te verblijven.

En (maar dit geldt natuurlijk voor iedereen): zoek geen drukte op.

Mag mijn kind/broer/zus nog wel even naar buiten voor een wandeling bijvoorbeeld?

Ja dit mag. Wandelen en fietsen is toegestaan met maximaal 2 personen of met één huishouding.

 • uitzondering: kinderen tot 12 jaar tellen niet mee

VGN | Verantwoord op bezoek & Logeren in coronatijd

Lunet zorg volgt de handreiking van het VGN. Download hieronder de handreiking van de Verenig Gehandicaptenzorg Nederland voor verantwoord bezoek en logeren in coronatijd.

In deze handreiking wordt, aangesloten op de ‘tijdelijke wet maatregelen covid-19’ waarin het recht op bezoek is vastgelegd, een nuancering aangebracht op hoe we willen omgaan met bezoek bij een (verdenking van een) besmetting. Daarnaast zijn de verwijzingen naar relevante richtlijnen, waar noodzakelijk, vernieuwd.

Handreiking bezoek en verzuim VGN 28 oktober 2020

Lunet zorg horeca locaties

Kan ik naar de Herberg woonpark Eckartdal & Restaurant woonpark De Donksbergen?

 • Wel: toegankelijk voor cliënten, hun verwanten en begeleiding (ook vrijwilligers). Dit kan alleen op reservering. De reservering wordt verzorgd door het team van de cliënt. Op de horecalocatie kan niet ter plaatse gereserveerd worden. Verwanten en vrijwilligers moeten een medisch mondkapje dragen. Dit wordt verstrekt door het woonteam van de cliënt.
 • Niet: toegankelijk voor externe bezoekers.

Kan ik naar een LuuXX horecalocatie?

LuuXX Geldrop horeca:

 • Wel: open voor dagbesteding en cliënten.
 • Niet: géén toegang voor externe bezoekers.

Dagbesteding

Dagbesteding in Wijk en Dorp

Per 18 januari vindt voor alle bewoners van de woonparken en voor overige cliënten die bij Lunet zorg wonen dagbesteding plaats op de woning.

Dagbesteding op de woonparken

Per 18 januari voor cliënten die niet bij ons wonen vindt dagbesteding aangepast plaats op de huidige dagbestedingsplek.

VGN | Dagbesteding in de gehandicaptenzorg

Lunet zorg volgt de handreiking van het VGN. Download hieronder de handreiking van de Verenig Gehandicaptenzorg Nederland over dagbesteding.

In deze handreiking wordt een aantal uitgangspunten en randvoorwaarden beschreven voor het veilig organiseren van dagbesteding voor
mensen (volwassenen) met een beperking. Het gaat hierbij zowel om mensen die thuis wonen, als mensen die op een locatie van een zorgorganisatie wonen.

Handreiking dagbesteding VGN 29 oktober 2020

Wijkpunten

Wat zijn de regels op de wijkpunten?

 • Wel: open voor dagbesteding, cliënten en vrijwilligers en maaltijden cliënten.
 • Niet: géén toegang voor externe bezoekers.
 • Cliënten hoeven geen mondmaskers te dragen
 • Medewerkers en bezoekers/vrijwillgers moeten wel een mondmasker dragen (zittend aan een tafel hoeft niet)

Kinderdienstencentrum (KDC)

Blijft het KDC open?

De Kinderdienstencentra  zijn nog steeds open.

Uiteraard passen we hier de algemeen geldende  hygiënemaatregelen toe , zoals: regelmatig handen wassen, zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand houden, en geen handen schudden van bezoekers/collega’s e.d.

Logeren

Blijven de logeerhuizen open?

De logeerhuizen zijn nog steeds open.

Uiteraard passen we ook hier de algemeen  geldende hygiënemaatregelen toe, zoals: regelmatig handen wassen, zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand houden, en geen handen schudden van bezoekers/collega’s e.d.

Medewerkers

Wanneer mogen medewerkers met klachten wel/niet werken?

We vinden het heel belangrijk dat we de zorg voor cliënten samen op een goede manier laten doorgaan. En daar hebben wij iedereen hard bij nodig.

Maar we vinden het ook belangrijk dat we dat op een manier doen die veilig is voor iedereen. We volgen hierin de richtlijnen van de RIVM en laten ons adviseren door experts zijnde bedrijfsartsen en interne medische dienst.

Bij het ontstaan van klachten worden medewerkers niet ingezet maar direct verwezen naar de teststraat bij de GGD en bij negatieve testuitslag zijn zij weer van harte welkom om te komen werken.

Heeft Lunet zorg nog voldoende personeel?

Lunet zorg heeft op dit moment voldoende personeel.

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

DIRECT NAAR