Corona pagina

Alle maatregelen op een rijtje | veelgestelde vragen over corona

Overzichtskaarten

Aanpak coronavirus

Hoe pakt Lunet zorg de coronacrisis aan?

Lunet zorg werkt met een intern coördinatieteam Corona. Dit team volgt alle richtlijnen en maatregelen van RIVM, Veiligheidsregio, RONAZ en landelijke overheid nauwgezet en vertalen deze zo snel mogelijk voor Lunet zorg in (preventieve) maatregelen. Daarover informeren wij iedereen zo snel mogelijk en ook op de website proberen we zo snel mogelijk informatie te geven.

Wat doet Lunet zorg om het coronavirus buiten de deur te houden?

Lunet zorg heeft preventieve maatregelen genomen om cliënten (en medewerkers) te beschermen. We hanteren natuurlijk overal de algemene landelijke hygiënemaatregelen en richtlijnen.

Monitoren
We houden goed in de gaten of cliënten klachten ontwikkelen die kunnen wijzen op Corona. Dit doen we door voortdurend te monitoren. Zo kunnen we bij het vermoeden of klachten (temperatuurverhoging, hoesten, snotneus) direct testen en verdere voorzorgsmaatregelen nemen. Voor medewerkers geldt hetzelfde, bij het ontstaan van klachten worden zij niet ingezet maar direct verwezen naar de teststraat bij de GGD en bij negatieve testuitslag zijn zij weer van harte welkom om te komen werken.

Hygiëneregels en mondmaskers
De Lunet zorg medewerker houdt zich aan de landelijk hygiëne maatregelen en dragen daar waar nodig een mondmasker. Bijvoorbeeld als er geen 1,5 meter afstand bewaard kan worden.

Draaiboek
Ons streven is een lock-down te voorkomen. Daarom hebben we een duidelijk beleid opgesteld wat wanneer te doen en hoe te handelen. Dit staat uitgewerkt in een digitaal draaiboek voor medewerkers zodat zij hun werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren.

Heeft Lunet zorg een speciale voorziening voor cliënten met Corona?

Lunet zorg heeft 1 centrale corona-unit op woonpark Eckartdal. Een aantal (verpleegkundige) medewerkers is gevraagd om te werken binnen deze speciale verpleegunit. Of een cliënt hier naartoe gaat of in de eigen woning verpleegd en verzorgd wordt, wordt afgewogen door de behandelend arts en het expertteam.

In een Corona-unit kunnen we beter inspelen op de zorgbehoefte van cliënten die te maken hebben met ernstige klachten als gevolg van Corona.

Wat als een cliënt besmet is met het coronavirus?

De gezondheid van onze cliënten staat voorop. Als een cliënt het coronavirus heeft gaat de cliënt in quarantaine. Overige bewoners mogen geen bezoek meer ontvangen of op bezoek gaan. De zorgmanager van het team van de woning zorgt ervoor dat de wettelijk vertegenwoordiger wordt geïnformeerd.

Zie ook de vraag “Wat als mijn kind/broer/zus Corona krijgt? Of symptomen die erg lijken op Corona?”

Wat als mijn kind/broer/zus Corona krijgt? Of symptomen die erg lijken op Corona?

Bij een vermoeden van een besmetting wordt de Medische dienst/ huisartsen en de manager meteen ingeschakeld. De behandelend arts beoordeelt de situatie van de cliënt en bekijkt wat er nodig is. Lunet zorg kan zelf coronatesten afnemen. Een expertteam, bestaande uit verschillende disciplines, regelt alle zorg rondom de cliënt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de cliënt in isolatie wordt verpleegd en verzorgd. De wettelijk vertegenwoordiger wordt geïnformeerd door de betrokken manager.

Lunet zorg werkt met een speciaal corona draaiboek. Dit draaiboek is beschikbaar voor medewerkers zodat zij weten wat zij moeten doen wanneer er een vermoeden van een besmetting is. Het document actualiseren we iedere dag conform de nieuwste richtlijnen en inzichten.

Beschermingsmiddelen

Heeft Lunet zorg voldoende beschermingsmiddelen?

Op dit moment heeft Lunet zorg voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Lunet zorg volgt voor de inzet van deze middelen de richtlijnen van het RIVM en het RONAZ.

Dat betekent onder andere dat een  behandelend art s bepaalt of het noodzakelijk is om persoonlijke beschermingsmiddelen in te zetten.

Wanneer moet er een mondmasker gedragen worden?

Het dragen van een mondmasker is verplicht voor:

 • Zorgmedewerkers in situaties waarbij anderhalve meter afstand niet gegarandeerd kan worden (bijvoorbeeld tijdens de persoonlijke verzorging).
 • Bezoekers dragen een mondmasker bij binnenkomst op een locatie van Lunet zorg waar ook cliënten verblijven. De medische mondmaskers worden bij binnenkomst door een medewerker van Lunet zorg aan de bezoeker gegeven.

Wie is een bezoeker?

Iedereen die niet in de directie omgeving van een cliënt werkt, is een bezoeker. Dus ouders, familie en vrienden van cliënten, maar ook leveranciers, een huisarts, een manager of teamleider dragen voortaan een mondmasker bij binnenkomst op een locatie van Lunet zorg waar cliënten verblijven.

Uitzondering op de regel

Voor onze cliënten geldt geen mondmaskerverplichting op locaties van Lunet zorg. Voor zorgmedewerkers en bezoekers wel, maar soms heeft het dragen van een mondmasker een averechts effect in de begeleiding van of benadering naar cliënten.  We willen graag maatwerk leveren. Uitzonderingen zijn dus bespreekbaar.

Wanneer wel en wanneer geen mondmasker?

In onderstaand schema lees je wanneer wel of niet een mondmasker gedragen moet worden.

Mondmasker wel/niet Bezoek aan Medische Dienst In de woning Op de dagbesteding Horeca/ wijkpunten 
Cliënt neeneeneenee
Medewerker zorgjaalleen als de
afstand kleiner dan 1,5m is.
alleen als de
afstand kleiner dan 1,5m is.
 ja
Bezoekerjajajaja*
Vrijwilliger jajajaja

* Zittend aan een tafel hoeft een mondmasker niet.

Vrijwilligers

Mag ik vrijwilligerswerk doen bij Lunet zorg?

Sinds juli 2020 heten wij vrijwilligers weer van harte welkom op onze locaties. Tot er een vaccin is hebben vrijwilligers de vrije keuze of zij zich inzetten voor Lunet zorg.

Op sommige locaties kan het vrijwilligerswerk tijdelijk een andere vorm hebben, omdat het anders niet mogelijk is om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen.

Neem contact op met de contactpersoon van jouw locatie voor meer informatie.

Hoe hanteer ik de richtlijnen van het RIVM tijdens het vrijwilligerswerk?

Lunet zorg volgt de richtlijnen van het RIVM:

 • Blijf bij klachten thuis en laat je testen bij de GGD
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Houd je aan de hygiënerichtlijnen
 • Draag een mondmasker

Lunet zorg adviseert om met de cliënt(en) naar buiten te  gaan wanneer mogelijk. Ook adviseert de organisatie om tijdelijk te stoppen met vrijwilligerswerk wanneer je langer dan 28 weken zwanger bent of wanneer je een verslechterd immuunsysteem hebt.

Sommige cliënten reageren impulsief en enthousiast, waardoor ze de afstand van 1,5 meter niet hanteren. Ook is het tijdens sommige activiteiten met de cliënt niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te houden. Maak afspraken met jouw contactpersoon op locatie om het risico zo beperkt mogelijk te houden.

Moet ik een mondmasker dragen tijdens mijn vrijwilligerswerk?

Ja. Uit veiligheid vraagt Lunet zorg medewerkers, bezoekers en vrijwilligers een medisch mondmasker te dragen om zichzelf en cliënten te beschermen. Dit mondmasker krijgt u uitgereikt bij binnenkomst door een medewerker van je vrijwilligers locatie.

Vakantie

Mag mijn kind/broer/zus weer mee op vakantie met familie?

De overheid heeft alle inwoners van Nederland gevraagd de reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. En alleen te reizen als het noodzakelijk is. Iedereen moet er alert op zijn het virus niet verder te verspreiden. Niet in het binnenland en niet in het buitenland. Lees hier de adviezen op de website van Rijksoverheid.

Lunet zorg vakantie maatregelen voor cliënten:

 • Niet: op vakantie gaan kan niet.
 • Uitzondering: is er toch een hele goede reden voor een vakantie? Dan gaat dit in overleg met de manager. Dit is altijd maatwerk en de manager beslist over het wel of niet doorgaan van de vakantie. De veiligheid van iedereen staat natuurlijk voorop.

* Komt uw verwant tijdens de vakantie in contact met iemand met een (vermoedelijke) corona besmetting? Dan blijft uw verwant 2 weken bij u thuis in quarantaine.

* Gaat u naar een land waarvoor de landelijke richtlijn is dat er na thuiskomst 2 weken thuisquarantaine is voorgeschreven? Dan blijft in dat geval ook uw verwant 2 weken bij u thuis in quarantaine.

Wat zijn de landelijke (quarantaine)regels wanneer een cliënt of diens ouders in het buitenland zijn geweest?

Vanaf 15 juni is het voor iedereen in Nederland weer toegestaan om te reizen naar landen met een groen of geel reisadvies. De gezondheidssituatie in een land kan echter verslechteren tijdens een verblijf. Als het reisadvies verandert van geel naar oranje of rood en iemand verblijft op dat moment in dat land, betekent dit dat diegene bij terugkeer in Nederland 14 dagen in quarantaine moet.

Dit advies geldt echter niet niet voor kinderen onder de 12 jaar. Kinderen onder de 12 jaar mogen in deze gevallen gewoon naar school, KDC en aan sportactiviteiten deelnemen. Voor hen geldt deze uitzondering omdat zij nauwelijks een rol spelen bij besmetting met COVID-19. Voor kinderen boven de 12 jaar gelden de quarantaine-regels wel.

Ouders moeten na vakantie in een oranje of rood land thuisblijven en mogen niet op het KDC of op het schoolplein komen. Voor eventueel halen en brengen van kinderen moeten zij de hulp van anderen inschakelen.

Voor alle regels zie de website van Rijksoverheid.

Bezoek

Mag ik mijn kind/broer/zus bezoeken?

Ja, dit mag weer. Met ingang van 6 oktober met maximaal met 3 personen. Overleg vooraf met de begeleiding van de woning wat een goed moment is. Op deze manier kunnen we voldoen aan de RIVM-richtlijnen.

 • Bezoekers aan een locatie van Lunet zorg (woning, horeca, dagbesteding, enz.) worden bij binnenkomst verzocht een door Lunet zorg geleverd mondmasker te dragen. 
 • Voor cliënten is het dragen van een mondmasker niet verplicht.

We doen er alles aan om ouders en familie toegang te blijven geven tot de cliënt. Dat kan – afhankelijk van de situatie (bijv. waar is een besmetting) – op een aangepaste wijze zijn. Zodat de veiligheid voor de cliënt én naasten zeker gesteld wordt.

Mag mijn kind/broer/zus nog wel even naar buiten voor een wandeling bijvoorbeeld?

Ja, dit mag.

Cliënten mogen daarnaast ook weer een afspraak maken om te wandelen of fietsen met hun verwanten.

Lunet zorg horeca locaties

Kan ik naar de Herberg woonpark Eckartdal & Restaurant woonpark De Donksbergen?

 • Wel: toegankelijk voor cliënten, hun verwanten en begeleiding (ook vrijwilligers). Dit kan alleen op reservering. De reservering wordt verzorgd door het team van de cliënt. Op de horecalocatie kan niet ter plaatse gereserveerd worden. Verwanten en vrijwilligers moeten een medisch mondkapje dragen. Dit wordt verstrekt door het woonteam van de cliënt.
 • Niet: toegankelijk voor externe bezoekers.

Kan ik naar een LuuXX horecalocatie?

LuuXX Geldrop horeca:

 • Wel: open voor dagbesteding en cliënten.
 • Niet: géén toegang voor externe bezoekers.

Dagbesteding

Dagbesteding in Wijk en Dorp

Dagbesteding zoals de cliënten van ons gewend waren voordat Corona kwam. Dat is waar we naar streven. Maar voordat het zover is, willen we vooral dagbesteding bieden in een veilige omgeving. Dat betekent kleine groepen en zo weinig mogelijk (vervoers)bewegingen. Dit geldt voor dagbesteding in wijk en dorp.

Sinds 1 juli jl. is de dagbesteding weer opgestart. Wel met kleinere  groepen dan normaal. We willen cliënten laten wennen aan de nieuwe situatie. Kleinere groepen betekent ook dat het aantal dagen dagbesteding in de week per cliënt anders is dan voorheen. Daarom wordt er in deze periode drie dagen per week dagbesteding gegeven op de dagbestedingslocaties. Op de andere dagen werken de collega’s van de dagbesteding op de woonlocaties.

Dagbesteding op de woonparken

De dagbesteding op de woonparken gaat vanaf 1 oktober gefaseerd open. Coördinerend begeleiders, teamleiders, managers en directie van de woonparken en ervaringsdeskundigen van de opstart van dagbestedingslocaties in Wijk en Dorp, hebben de afgelopen tijd intensief overlegd om samen te kijken wat cliënten van de woonparken nodig hebben als het gaat om dagbesteding.

Dagbesteding op de woonparken wordt anders dan voorheen
Het is een complexe puzzel. We moeten rekening houden met anderhalve meter afstand én de mate waarin cliënten kunnen omgaan met de basisregels. Daarom krijgt de ene cliënt dagbesteding op de vertrouwde plek. En de andere cliënt dagbesteding op een andere locatie. Voor iedereen geldt: de dagbesteding op de woonparken wordt anders dan voorheen.

Gefaseerd opstarten vanaf 1 oktober en verschillend per cluster
De uitvoering van deze ‘nieuwe’ dagbesteding op de woonparken start op 1 oktober. Dit gaan we gefaseerd en stap voor stap doen. Dit houdt in dat niet alle cliënten tegelijk gaan starten en dat er cliënten zijn die later dan 1 oktober gaan deelnemen aan de ‘nieuwe’ dagbesteding.

Maatwerk per cliënt
We willen goede en ontwikkelingsgerichte dagbesteding op maat blijven leveren. Daarom is per cliënt van het woonpark bekeken welke dagbestedingsvorm het beste bij hem of haar past. Ook wáár die dagbesteding het beste kan worden gegeven en met welke andere cliënten. We willen dat de samenstelling van de dagbestedingsgroepen zoveel mogelijk uit huisgenoten bestaat. Dit doen we om besmetting van of door anderen zoveel mogelijk te voorkomen.

Cluster Senioren en Somatiek
Het laatste halfjaar hebben we goede ervaring opgedaan met alternatieve vormen van dagbesteding. Zoals dagbesteding in de woning. Voor sommigen – vaak wat oudere – cliënten van cluster Senioren en Somatiek, bleek het rustiger om thuis dagbesteding te krijgen. Het sloot veel beter aan bij hun dagritme en tempo. Vanaf 7 oktober starten we ook hier de dagbesteding weer verder op.

Cluster Gedrag
Er zijn ook cliënten waarvan het netwerk het afgelopen jaar wel erg klein is geworden. Zij missen door het ontbreken van werken op een dagbestedingslocatie de collega’s, leuke ontmoetingen, structuur en de extra mogelijkheid tot ontwikkeling. De cliënten van cluster Gedrag, en dan met name de jongeren, zijn hard toe aan dagbesteding of werk ‘buitenshuis’. Daarom wordt dit vanaf 1 oktober voor deze groep opgestart.

Informatie
Over lokale en persoonlijke ontwikkelingen op het gebied van de dagbesteding worden betrokkenen geïnformeerd door de teams.

Wijkpunten

Wat zijn de regels op de wijkpunten?

 • Wel: open voor dagbesteding, cliënten en vrijwilligers.
 • Niet: géén toegang voor externe bezoekers.
 • Cliënten hoeven geen mondmaskers te dragen
 • Medewerkers en bezoekers/vrijwillgers moeten wel een mondmasker dragen (zittend aan een tafel hoeft niet)

Kinderdienstencentrum (KDC)

Blijft het KDC open?

De Kinderdienstencentra  zijn nog steeds open.

Uiteraard passen we hier de algemeen geldende  hygiënemaatregelen toe , zoals: regelmatig handen wassen, zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand houden, en geen handen schudden van bezoekers/collega’s e.d.

Logeren

Blijven de logeerhuizen open?

De logeerhuizen zijn nog steeds open.

Uiteraard passen we ook hier de algemeen  geldende hygiënemaatregelen toe, zoals: regelmatig handen wassen, zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand houden, en geen handen schudden van bezoekers/collega’s e.d.

Medewerkers

Wanneer mogen medewerkers met klachten wel/niet werken?

We vinden het heel belangrijk dat we de zorg voor cliënten samen op een goede manier laten doorgaan. En daar hebben wij iedereen hard bij nodig.

Maar we vinden het ook belangrijk dat we dat op een manier doen die veilig is voor iedereen. We volgen hierin de richtlijnen van de RIVM en laten ons adviseren door experts zijnde bedrijfsartsen en interne medische dienst.

Bij het ontstaan van klachten worden medewerkers niet ingezet maar direct verwezen naar de teststraat bij de GGD en bij negatieve testuitslag zijn zij weer van harte welkom om te komen werken.

Heeft Lunet zorg nog voldoende personeel?

Lunet zorg heeft op dit moment voldoende personeel.

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

DIRECT NAAR