Corona pagina

Veelgestelde vragen over corona

Aanpak coronavirus

Hoe pakt Lunet zorg de coronacrisis aan? 

Lunet zorg werkt met een intern coördinatieteam Corona. Dit team volgt alle richtlijnen en maatregelen van RIVM, Veiligheidsregio, RONAZ en landelijke overheid nauwgezet en vertalen deze zo snel mogelijk voor Lunet zorg in (preventieve) maatregelen. Daarover informeren wij iedereen zo snel mogelijk en ook op de website proberen we zo snel mogelijk informatie te geven.

Wat doet Lunet zorg om het coronavirus buiten de deur te houden? 

Lunet zorg heeft preventieve maatregelen genomen om cliënten (en medewerkers) te beschermen. Zo is  de dagbesteding gestopt, is bezoek van naar de locatie niet meer toegestaan en doen we er alles aan om alle bewegingen op de woonparken en  in Lunet zorg locaties daarbuiten zoveel mogelijk te minimaliseren.

Verder gelden voor iedereen de algemene  hygiënemaatregelen: geen handen schudden, handen regelmatig wassen, zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand houden. Verder worden leveranciers goed geïnstrueerd voor zij het terrein op komen.

(Vermoeden) van coronabesmetting

Wat als mijn kind/broer/zus Corona krijgt? Of symptomen die erg lijken op Corona? 

Lunet zorg werkt met een speciaal corona draaiboek. Dit draaiboek is beschikbaar voor medewerkers zodat zij weten wat zij moeten doen wanneer er een vermoeden van een besmetting is. Het document actualiseren we iedere dag conform de nieuwste richtlijnen en inzichten.

Bij een vermoeden van een besmetting wordt de Medische dienst/ huisartsen en de manager meteen ingeschakeld. De behandelend arts beoordeelt de situatie van de cliënt en bekijkt wat er nodig is. Een expertteam, bestaande uit verschillende disciplines, regelt alle zorg rondom de cliënt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de cliënt in isolatie wordt verpleegd en verzorgd. De wettelijk vertegenwoordiger wordt geïnformeerd door de betrokken manager.

Heeft Lunet zorg een speciale voorziening voor cliënten met Corona? 

Lunet zorg heeft twee Corona-units. Eén op woonpark Eckartdal en één op woonpark De Donksbergen. Een aantal (verpleegkundige) medewerkers is gevraagd om te werken binnen deze speciale verpleegunit. Of een cliënt hier naartoe gaat of in de eigen woning verpleegd en verzorgd wordt, wordt afgewogen door de behandelend arts en het expertteam.

In een Corona-unit kunnen we beter inspelen op de zorgbehoefte van cliënten die te maken hebben met ernstige klachten als gevolg van Corona.

Beschermingsmiddelen

Heeft Lunet zorg voldoende beschermingsmiddelen? 

Op dit moment heeft Lunet zorg voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Lunet zorg volgt voor de inzet van deze middelen de richtlijnen van het RIVM en het RONAZ.

Dat betekent onder andere dat een  behandelend art s bepaalt of het noodzakelijk is om persoonlijke beschermingsmiddelen in te zetten.

Bezoek

Mag ik mijn kind/broer/zus bezoeken? 

Vanaf 25 mei is er een verruiming in de bezoekregeling. Bezoek is toegestaan. Aan bezoek zijn wel voorwaarden en regels verbonden. Een belangrijke regel is dat alleen gepland bezoek wordt toegelaten. Bezoek moet dus aangekondigd worden, besproken en gepland.

In die lijn willen wij ook gebruikers van de woonparken zoals wandelaars, joggers en fietsers dringend verzoeken de komende periode geen gebruik te maken van het woonpark. Hiervoor zijn borden geplaatst op de parken.

Mag  mijn kind/broer/zus op bezoek komen? 

Nee, dat is helaas niet toegestaan. Een hele moeilijke beslissing die veel impact heeft.

We doen dit echt om onze cliënten en medewerkers zoveel als mogelijk te beschermen.

Wanneer mag ik wel weer op bezoek? 

De maatregelen binnen Lunet zorg gelden in elk geval t/m 24 mei, net zoals de landelijke maatregelen.

Dagbesteding

Wanneer gaat de dagbesteding weer open? 

Een aantal dagbestedingslocaties buiten de woonparken starten gefaseerd op tussen 1 juni en 1 juli. We beginnen met Het Areven in Eersel.

De dagbesteding op de woonparken blijft tot 1 oktober plaatsvinden op de woning.

Cliënten en contactpersonen worden persoonlijk geïnformeerd over veranderingen in de dagbesteding.

Hoe wordt de dagbesteding nu georganiseerd? 

Op alle woningen wordt per individuele cliënt bekeken hoe op een passende manier dagbesteding kan worden aangeboden.

De dagbesteding vindt dus op de woning plaats, met behulp van medewerkers dagbesteding.

Kinderdienstencentrum (KDC)

Blijft het KDC open?

De Kinderdienstencentra  zijn nog steeds open.

Uiteraard passen we hier de algemeen geldende  hygiënemaatregelen toe , zoals: regelmatig handen wassen, zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand houden, en geen handen schudden van bezoekers/collega’s e.d.

Logeren

Blijven de logeerhuizen open?

De logeerhuizen zijn nog steeds open.

Uiteraard passen we ook hier de algemeen  geldende hygiënemaatregelen toe, zoals: regelmatig handen wassen, zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand houden, en geen handen schudden van bezoekers/collega’s e.d.

Medewerkers

Wanneer mogen medewerkers met klachten wel/niet werken? 

We vinden het heel belangrijk dat we de zorg voor cliënten samen op een goede manier laten doorgaan. En daar hebben wij iedereen hard bij nodig.

Maar we vinden het ook belangrijk dat we dat op een manier doen die veilig is voor iedereen. We volgen hierin de richtlijnen van de RIVM en laten ons adviseren door experts zijnde bedrijfsartsen en interne medische dienst.

Heeft Lunet zorg nog voldoende personeel?

Lunet zorg heeft op dit moment voldoende personeel.

Wandelen

Mag mijn kind/broer/zus nog wel even naar buiten voor een wandeling bijvoorbeeld?

Ja, dit kan nog steeds, maar niet zoals het normaal gesproken gaat. Wandelen met bezoek is bijvoorbeeld niet toegestaan.

Wel kan er een wandeling gemaakt worden met bijvoorbeeld een begeleider.  Ook daarbij geldt dat we zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand houden.

Over cliënten

Hoe houden  cliënten  contact met de familie?

Contact tussen familieleden en cliënten vinden we belangrijk. Echter is fysiek contact op dit moment niet toegestaan. Hierdoor worden er verschillende manieren van beeldbellen toegepast.

We adviseren om samen met de groepsbegeleiding te kijken naar wat de mogelijkheden zijn om contact te leggen en te onderhouden.

Hoe worden  cliënten  opgevangen als ze emotioneel worden omdat ze geen bezoek krijgen? 

De gedragsdeskundigen die betrokken zijn bij de begeleiding/behandeling van cliënten of teams zetten zich actief in om hieraan extra aandacht te geven. Per situatie wordt samen met het team gekeken wat er nodig is.

Wat als een cliënt besmet is met het coronavirus?

De gezondheid van onze cliënten staat voorop en vanwege de strenge maatregelen hebben we het aantal besmettingen tot nu toe beperkt weten te houden.

In geval van een (vermoeden van) besmetting wordt er uiteraard direct contact opgenomen met de wettelijke vertegenwoordigers/verzorgers.

Zie ook de vraag “Wat als mijn kind/broer/zus Corona krijgt? Of symptomen die erg lijken op Corona?”

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

DIRECT NAAR