Corona pagina

Veelgestelde vragen over corona

Vakantie

Wat zijn de landelijke (quarantaine)regels wanneer een cliënt of diens ouders in het buitenland zijn geweest?

Vanaf 15 juni is het voor iedereen in Nederland weer toegestaan om te reizen naar landen met een groen of geel reisadvies. De gezondheidssituatie in een land kan echter verslechteren tijdens een verblijf. Als het reisadvies verandert van geel naar oranje of rood en iemand verblijft op dat moment in dat land, betekent dit dat diegene bij terugkeer in Nederland 14 dagen in quarantaine moet.

Dit advies geldt echter niet niet voor kinderen onder de 12 jaar. Kinderen onder de 12 jaar mogen in deze gevallen gewoon naar school, KDC en aan sportactiviteiten deelnemen. Voor hen geldt deze uitzondering omdat zij nauwelijks een rol spelen bij besmetting met COVID-19. Voor kinderen boven de 12 jaar gelden de quarantaine-regels wel.

Ouders moeten na vakantie in een oranje of rood land thuisblijven en mogen niet op het KDC of op het schoolplein komen. Voor eventueel halen en brengen van kinderen moeten zij de hulp van anderen inschakelen.

Aanpak coronavirus

Hoe pakt Lunet zorg de coronacrisis aan? 

Lunet zorg werkt met een intern coördinatieteam Corona. Dit team volgt alle richtlijnen en maatregelen van RIVM, Veiligheidsregio, RONAZ en landelijke overheid nauwgezet en vertalen deze zo snel mogelijk voor Lunet zorg in (preventieve) maatregelen. Daarover informeren wij iedereen zo snel mogelijk en ook op de website proberen we zo snel mogelijk informatie te geven.

Wat doet Lunet zorg om het coronavirus buiten de deur te houden? 

Lunet zorg heeft preventieve maatregelen genomen om cliënten (en medewerkers) te beschermen. We hanteren natuurlijk de algemene hygienemaatregelen.

Daarnaast houden we goed in de gaten of cliënten klachten ontwikkelen die kunnen wijzen op Corona. Is dat het geval? Dan ondernemen we snel actie en staat de medische dienst paraat.

(Vermoeden) van coronabesmetting

Wat als mijn kind/broer/zus Corona krijgt? Of symptomen die erg lijken op Corona? 

Lunet zorg werkt met een speciaal corona draaiboek. Dit draaiboek is beschikbaar voor medewerkers zodat zij weten wat zij moeten doen wanneer er een vermoeden van een besmetting is. Het document actualiseren we iedere dag conform de nieuwste richtlijnen en inzichten.

Bij een vermoeden van een besmetting wordt de Medische dienst/ huisartsen en de manager meteen ingeschakeld. De behandelend arts beoordeelt de situatie van de cliënt en bekijkt wat er nodig is. Een expertteam, bestaande uit verschillende disciplines, regelt alle zorg rondom de cliënt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de cliënt in isolatie wordt verpleegd en verzorgd. De wettelijk vertegenwoordiger wordt geïnformeerd door de betrokken manager.

Heeft Lunet zorg een speciale voorziening voor cliënten met Corona? 

Lunet zorg heeft twee Corona-units. Eén op woonpark Eckartdal en één op woonpark De Donksbergen. Een aantal (verpleegkundige) medewerkers is gevraagd om te werken binnen deze speciale verpleegunit. Of een cliënt hier naartoe gaat of in de eigen woning verpleegd en verzorgd wordt, wordt afgewogen door de behandelend arts en het expertteam.

In een Corona-unit kunnen we beter inspelen op de zorgbehoefte van cliënten die te maken hebben met ernstige klachten als gevolg van Corona.

Beschermingsmiddelen

Heeft Lunet zorg voldoende beschermingsmiddelen? 

Op dit moment heeft Lunet zorg voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Lunet zorg volgt voor de inzet van deze middelen de richtlijnen van het RIVM en het RONAZ.

Dat betekent onder andere dat een  behandelend art s bepaalt of het noodzakelijk is om persoonlijke beschermingsmiddelen in te zetten.

Bezoek

Mag ik mijn kind/broer/zus bezoeken? 

Ja, dit mag weer. Vanaf 1 juli kunnen cliënten weer op bezoek gaan of logeren bij hun familie.

Overleg vooraf met de begeleiding van de woning wat een goed moment is. Op deze manier kunnen we voldoen aan de RIVM-richtlijnen.

Mag  mijn kind/broer/zus op bezoek komen? 

Ja, dit mag weer. Vanaf 1 juli kunnen cliënten weer op bezoek gaan of logeren bij hun familie.

Dagbesteding

Hoe wordt de dagbesteding nu georganiseerd? 

Tussen 1 juni en 1 juli is een groot deel van de dagbesteding weer opgestart voor de cliënten die in Eindhoven of de daaromliggende gemeenten wonen (buiten de woonparken dus).

De dagbesteding op de woonparken blijft t/m 30 september op de woning plaatsvinden. Het streven is dat iedereen vanaf oktober weer dagbesteding op de oorspronkelijk plek heeft.

Kinderdienstencentrum (KDC)

Blijft het KDC open?

De Kinderdienstencentra  zijn nog steeds open.

Uiteraard passen we hier de algemeen geldende  hygiënemaatregelen toe , zoals: regelmatig handen wassen, zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand houden, en geen handen schudden van bezoekers/collega’s e.d.

Logeren

Blijven de logeerhuizen open?

De logeerhuizen zijn nog steeds open.

Uiteraard passen we ook hier de algemeen  geldende hygiënemaatregelen toe, zoals: regelmatig handen wassen, zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand houden, en geen handen schudden van bezoekers/collega’s e.d.

Medewerkers

Wanneer mogen medewerkers met klachten wel/niet werken? 

We vinden het heel belangrijk dat we de zorg voor cliënten samen op een goede manier laten doorgaan. En daar hebben wij iedereen hard bij nodig.

Maar we vinden het ook belangrijk dat we dat op een manier doen die veilig is voor iedereen. We volgen hierin de richtlijnen van de RIVM en laten ons adviseren door experts zijnde bedrijfsartsen en interne medische dienst.

Heeft Lunet zorg nog voldoende personeel?

Lunet zorg heeft op dit moment voldoende personeel.

Wandelen

Mag mijn kind/broer/zus nog wel even naar buiten voor een wandeling bijvoorbeeld?

Ja, dit mag.

Cliënten mogen daarnaast ook weer een afspraak maken om te wandelen of fietsen met hun verwanten.

Over cliënten

Mag mijn kind/broer/zus weer mee op vakantie met familie?

Ja, dit mag. Vanaf 1 juli kunnen cliënten weer mee op vakantie. Hierbij gelden de landelijke regels en maatregelen en bent u verantwoordelijk om deze na te leven. Bijvoorbeeld:

* Komt uw verwant tijdens de vakantie in contact met iemand met een (vermoedelijke) corona besmetting? Dan blijft uw verwant 2 weken bij u thuis in quarantaine.

* Gaat u naar een land waarvoor de landelijke richtlijn is dat er na thuiskomst 2 weken thuisquarantaine is voorgeschreven? Dan blijft in dat geval ook uw verwant 2 weken bij u thuis in quarantaine.

Meer weten? Kijk op de website van Rijksoverheid

Wat als een cliënt besmet is met het coronavirus?

De gezondheid van onze cliënten staat voorop en vanwege de strenge maatregelen hebben we het aantal besmettingen tot nu toe beperkt weten te houden.

In geval van een (vermoeden van) besmetting wordt er uiteraard direct contact opgenomen met de wettelijke vertegenwoordigers/verzorgers.

Zie ook de vraag “Wat als mijn kind/broer/zus Corona krijgt? Of symptomen die erg lijken op Corona?”

Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)

DIRECT NAAR