Werken & dagbesteding | WVK-groep Bladel

Het WVK-project is een samenwerking met de Sociale Werkvoorziening Kempenland. Doel van de samenwerking is het neerhalen van schotten die vanuit het verleden aanwezig waren tussen Dagbesteding en Sociale Werkvoorziening (beschutte werkplekken).

De schotten zijn ontstaan omdat de financiering van deze twee activeringsvormen een duidelijke scheiding markeerde. In de praktijk blijkt deze scheiding dun en is er een behoorlijk groot grijs gebied aan te duiden in de overgang van dagbesteding naar beschutte werkplekken.

Cliënten met een indicatie Dagbesteding kunnen zich ontwikkelen naar een hogere trede op de participatieladder en cliënten die (tijdelijk) niet meer kunnen voldoen aan de productienormen van de WVK kunnen aansluiten bij een groep waar die norm minder strikt gehanteerd wordt. Vanuit die situatie wordt naar jouw mogelijkheden tot structurele groei of afbouw gewerkt.

Contact

WVK-groep Bladel is bereikbaar via het cliëntbureau | Telefoonnummer 088 551 6000

Adres

Raambrug 8
5531 AG Bladel