Werken & dagbesteding | Werkcentrum Eindhoven

Cliëntmedewerkers halen hun voldoening en status uit het zoveel mogelijk zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden. Deze werkzaamheden bestaan uit het leveren van diensten en/of seriematig productiewerk. Aan deze werkzaamheden worden door de opdrachtgevers eisen gesteld ten aanzien van kwaliteit en continuïteit. Er is dus enige mate van werkdruk.
Werkcentrum Eindhoven (WCE) ligt op het bedrijventerrein de Hurk in Eindhoven. WCE is een arbeidsenclave van Lunet zorg binnen Sims Recycling Solutions (SRS).

WCE gebruikt binnen SRS een eigen hal om industrieel arbeidsmatig werk te verrichten in opdracht van SRS. Werkzaamheden die WCE uitvoert bestaan uit het uitpakken en sorteren/scheiden van elektronische producten op grondstof.
Werkzaam zijn binnen WCE houdt onder andere in dat je werkt op een bewaakt terrein en je houdt aan voorschriften en aanwijzingen van SRS. Daarnaast draag je persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidschoenen, hesjes, etc.

Contact

Dagbesteding Werkcentrum Eindhoven is bereikbaar via het cliëntbureau | Telefoonnummer 088 551 6000

Adres
Hastelweg 251
5652 CV Eindhoven