Nieuws updates Coronavirus

By 29/07/2020Nieuws

Nieuws updates Coronavirus

Vragen?
Bel de Corona helpdesk ‘Lunet Luistert’. Speciaal voor cliënten en hun naasten. Elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 551 6000

Meer weten?
Veelgestelde vragen en nog meer handige info & hulpmiddelen vind je op de pagina alle info over het coronavirus.

Zing mee met ons lied ‘Geef het maar door’
Voor de Dag van de zorg hebben wij het lied ‘Geef het maar door’ speciaal voor onze medewerkers en vrijwilligers geschreven.


Update 7 september 10.00 uur

Cliënten Wielstraat, Mgr. Zwijsenstraat en Beerenbrouckstraat voorzichtig weer naar dagbestedingslocatiesIn de groepswoningen aan de Wielstraat 18 in Geldrop en de Mgr. Zwijsenstraat en Beerenbrouckstraat in Valkenswaard, wonen cliënten die het moeilijk vinden om de basismaatregelen omtrent Corona structureel te hanteren. Daarom hebben we de mensen die hier wonen de afgelopen periode extra beschermd tegen vooral het risico op besmetting van buitenaf. Dat betekende onder andere dat zij niet meer naar hun werk- of dagbestedingsplek gingen en in plaats daarvan dagbesteding kregen op hun eigen woonlocatie.

Goed nieuws

Door ondermeer verandering in de samenstelling van de bewonersgroep volgen deze woningen vanaf 1 september de voor iedereen geldende richtlijnen van het RIVM en niet meer de extra maatregelen die Lunet zorg hanteerden om besmetting te voorkomen. Voor deze cliënten betekent dit dat zij onder andere weer kunnen gaan uitkijken naar een stap voor stap beginnen met dagbesteding op hun werk- of dagbestedingslocatie.


Update 19 augustus 16.00 uur

Dagbesteding vanaf 1 oktober

Vanaf 1 oktober gaat bij Lunet zorg de dagbesteding een nieuwe fase in. Op de woonparken starten we gefaseerd de dagbestedingslocaties op. In Wijk en Dorp – waar vanaf juni dit jaar stapsgewijs dagbestedingslocaties alweer in gebruik zijn genomen – verruimen we daar waar mogelijk het aantal dagdelen dagbesteding per cliënt.

Voor beide ontwikkelingen geldt dat we het stap voor stap doen. We verwachten dat in de laatste maanden van dit jaar de dagbesteding op de dagbestedingslocaties steeds meer vorm gaat krijgen, e.e.a. afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Corona.


Update 21 juli 11.15 uur

Dagbesteding stap voor stap
Dagbesteding zoals de cliënten van ons gewend waren voordat Corona kwam. Dat is waar we naar streven. Maar voordat het zover is, willen we vooral dagbesteding bieden in een veilige omgeving. Dat betekent kleine groepen en zo weinig mogelijk (vervoers)bewegingen. Dit geldt voor dagbesteding in wijk en dorp. Dagbesteding op de woonparken wordt van 1 oktober gefaseerd opgestart.

Drie dagen per week dagbesteding

Sinds 1 juli jl. is de dagbesteding weer opgestart. Wel met kleinere  groepen dan normaal. We willen cliënten laten wennen aan de nieuwe situatie. Kleinere groepen betekent ook dat het aantal dagen dagbesteding in de week per cliënt anders is dan voorheen. Daarom wordt er in deze periode drie dagen per week dagbesteding gegeven op de dagbestedingslocaties. Op de andere dagen werken de collega’s van de dagbesteding op de woonlocaties.


Update 20 juli 13.45 uur

Goed nieuws! Vanaf 20 juli opstarten vrijwilligerswerk

Het kabinet heeft per 1 juli diverse maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19) versoepeld. Hier zijn wij heel verheugd over. Als we samen de algemene landelijke regels in acht nemen kan en mag bijna alles weer.

Door de verruiming van de maatregelen kan ook het vrijwilligerswerk weer opgestart worden. Wij en de cliënten zijn hier super blij mee. Het vrijwilligerswerk wordt per 20 juli a.s. weer opgestart. De vrijwilligers zijn door iedereen ontzettend gemist!

Veiligheid staat voorop

Als u vrijwilligerswerk verricht binnen Lunet zorg, is het natuurlijk voor uzelf én de cliënt belangrijk dat dit veilig gebeurt. Binnen Lunet zorg hanteren we daarom ook de landelijke basisregels:

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen. Van onze kant zorgen wij ervoor dat medewerkers en cliënten bij corona gerelateerde klachten worden getest.
 • Houd 1,5 meter afstand en vermijd drukte.
 • Was vaak uw handen, in ieder geval bij binnenkomst.
 • Nies en hoest in de elleboog.

Weer aan de slag vanaf 20 juli? Wilt u weer aan de slag als vrijwilliger? Neem dan contact op met uw contactpersoon vrijwilligers binnen het team.


Update 14 juli 15.00 uur

Regels voor kinderen & jeugd na vakantie in een code rood of oranje land

Voor wie geldt de quarantaine na een vakantie in een oranje of rood land?

 • De landelijke quarantaine regels gelden niet voor kinderen onder de 12 jaar. Kinderen onder de 12 jaar mogen na de vakantie gewoon naar school en aan sportactiviteiten deelnemen. Voor hen geldt deze uitzondering omdat zij nauwelijks een rol spelen bij besmetting met COVID-19.
 • De landelijke quarantaine regels gelden wel voor kinderen boven de 12 jaar.

Wat zijn de regels voor ouders na een vakantie in landen met een oranje of rood reisadvies?

 • Ouders moeten na vakantie in een oranje of rood land thuisblijven en mogen niet op het KDC of op het schoolplein komen. Voor eventueel halen en brengen van kinderen moeten ze dan anderen vragen.

Klik hier om naar het overzicht van code rood & oranje landen op de website van de Rijksoverheid te gaan.

Dit bericht is een aanvulling op de update van 1 juli jl.


Update 3 juli 13.00 uur

Opstarten dagbesteding en wijkpunten juli
Sinds juni worden gefaseerd dagbesteding en wijkpunten opgestart. Dit gebeurt in de aanvangsfase met een beperkte groep cliënten. Het streven is dat we in de loop van juli voor de meeste cliënten een passend aanbod hebben.

Het kan voorkomen dat een cliënt (tijdelijk) andere dagbesteding ontvangt dan hij/zij normaal gesproken krijgt. Ook kan het zijn dat dit op een andere plek gebeurd. We proberen, daar waar mogelijk, die begeleiding te bieden die de cliënt gewend is.

We realiseren ons dat er cliënten zijn die op dit moment nog geen passende dagbesteding krijgen. We doen ons uiterste best om op zo kort mogelijke termijn een passend aanbod met deze ouders en cliënten te bespreken.


Update 1 juli 15.30 uur

Bezoek/logeer- en vakantieregelingen per 1 juli 2020

Het kabinet heeft per 1 juli diverse maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19) versoepeld. Hier zijn wij heel blij mee. Als we samen de algemene landelijke regels in acht nemen kan en mag bijna alles weer!

Bezoek- en logeer regeling met ingang van 1 juli
Er is gelukkig weer heel veel mogelijk. Maar omdat het coronavirus niet weg is, blijft het heel belangrijk dat we dit met zijn allen veilig doen. Daar hebben we ook uw hulp bij nodig. Als u op bezoek gaat bij uw verwant, komt u “thuis” bij uw verwant en tegelijkertijd ook bij zijn of haar medebewoners. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het voor u, uw verwant, de Lunet zorg begeleiders én de medebewoners veilig is en blijft.
Ons dringende verzoek aan u is daarom of u samen met de begeleiders bezoek- en logeer afspraken wilt maken. Als u op bezoek wilt komen, overleg vooraf even met de begeleider wat een goed moment is. Zo voorkomen we dat het door te veel bezoekers op hetzelfde moment te druk wordt én kunnen we ons aan de 1,5 meter en hygiëneregels houden. Want de landelijke basisregels gelden natuurlijk ook binnen Lunet zorg, dus:

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
  • Van onze kant zorgen wij ervoor dat medewerkers en cliënten bij corona gerelateerde klachten worden getest.
 • Houd 1,5 meter afstand en vermijd drukte.
 • Was vaak uw handen, in ieder geval bij binnenkomst
 • Nies en hoest in de elleboog.

Logeren is ook weer mogelijk. Net zoals bij op bezoek komen, staat veiligheid voorop en gelden bovenstaande landelijke basisregels. Komt uw verwant tijdens het logeren in contact met iemand met een (vermoedelijke) corona besmetting? Dan blijft uw verwant 2 weken bij u thuis in quarantaine. Zo zorgen we samen voor een veilige omgeving voor alle cliënten.

Vakantie
Op vakantie gaan kan weer. Neemt u zelf uw verwant mee op vakantie? Dit kan vanaf 1 juli. Dan gelden de landelijke regels en maatregelen en bent u verantwoordelijk om deze na te leven. Bijvoorbeeld:

 • Komt uw verwant tijdens de vakantie in contact met iemand met een (vermoedelijke) corona besmetting? Dan blijft uw verwant 2 weken bij u thuis in quarantaine.
 • Gaat u naar een land waarvoor de landelijke richtlijn is dat er na thuiskomst 2 weken thuisquarantaine is voorgeschreven? Dan blijft in dat geval ook uw verwant 2 weken bij u thuis in quarantaine.

Meer weten? Kijk op de website van Rijksoverheid

Wordt de reis georganiseerd door de woning of het team van uw verwant? Dan is Lunet zorg uiteraard verantwoordelijk om deze regels na te leven. Deze groepsreizen kunnen vanaf 15 juli weer georganiseerd worden.

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met de begeleiding en/of de manager van uw verwant. Voor alle landelijke maatregelen verwijzen wij u naar de website van het RIVM: www.rivm.nl.

Download hier de handige routekaart van de Rijksoverheid met de landelijke regels en richtlijnen vanaf 1 juli.


Update 17 juni 16.00 uur

Leuke dingen doen? Het kan steeds meer. 

Voor de woonparken en een tiental specifieke woningen in Eindhoven en De Kempen is al een Lunet zorg Routekaart beschikbaar, met daarin een stap-voor-stappenplan over het verruimen van onze maatregelen (zie hiervoor het bericht van 5 juni 14.30 uur). Voor alle andere woningen bij Lunet zorg geldt dat zij de basisregels en de landelijke richtlijnen volgen. 

En in dat laatste geval kan dat betekenen dat je weer gezellig mag shoppen met een vriendin, op de koffie bij je ouders of bij vrienden, een wandeling of fietstocht maken, een terrasje pikken. Iedereen snakt naar een leven met meer leefbaarheid. Nog steeds contact op afstand, maar toch…

De gezondheid van iedereen staat voor ons op nummer 1 

Naast de leefbaarheid, letten we natuurlijk ook goed op de veiligheidEen goede gezondheid van jezelf en die van anderen behouden we onder andere door ons te houden aan de basisregels: ‘Was vaak je handen’, ‘Houdt anderhalve meter afstand’, ‘Vermijd drukte’ en ‘Nies en hoest in elleboog’. Iedereen kent ze wel. Daaraan willen wij er graag nog eentje aan toevoegen: Houd een beetje rekening met elkaar. We zullen het namelijk samen moeten doen. En we hebben er alle vertrouwen in dat we er samen uitkomen. Want alleen met creativiteit, gezond verstand en soms met wat geduld gaan we naar een beter evenwicht tussen leefbaarheid en veiligheid.

Om ook voor de woonlocaties buiten de woonparken en een tiental specifieke woningen iets meer duidelijkheid te scheppen in wat nu al kan en wat later, is een ‘Fijn leven in goede gezondheid’ informatiekaart beschikbaar. Ook voor de woonparken en enkele specifieke woningen is een ‘Stap voor ‘stap – wat kan wanneer?’ informatiekaart in pictogrammen beschikbaar.


Update 5 juni 14.30 uur

Op weg naar een betere balans tussen leefbaarheid en veiligheid

De komende maanden worden – als de actuele situatie dat toelaat – op allerlei gebieden de maatregelen binnen Lunet zorg versoepeld. Op bezoek komen, samen wandelen en een kop koffiedrinken kunnen onder bepaalde voorwaarden weer gaan plaatsvinden. En ook voor onze vrijwilligers zijn er weer perspectieven.

Wat voor maart 2020 zo gewoon was, proberen we weer langzaam terug te krijgen. Maar wel stap voor stap. Zo snel als het kan maar niet sneller dan verantwoord, want verruiming van de landelijke richtlijnen betekent niet automatisch en onmiddellijk verruiming van een Lunet zorg maatregel. We willen dit zorgvuldige en weloverwogen doen, want de gezondheid van cliënten en hun naasten en medewerkers staat bij ons op nummer 1.

We hebben de verruiming van onze maatregelen in kaart gebracht. Deze routekaart geldt voor de woonparken en enkele specifieke woningen* in Eindhoven en De Kempen. Voor de overige woningen gelden de landelijke richtlijnen van het RIVM. Volgende week volgt een informatiekaart voor de cliënten van deze woningen.

De routekaart van Lunet zorg kan worden aangepast of uitgebreid zodra landelijke ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.

*Routekaart Lunet zorg geldt voor:

 • Woonpark Eckartdal, Eindhoven
 • Woonpark De Donksbergen, Duizel
 • Kerkebogten, Eersel
 • Bolle Akker, Vessem
 • Doolandweg, Bladel
 • De Dijk, Eersel
 • Romeinsestraat, Budel
 • Wielstraat 18, Geldrop
 • Zwijssenstraat, Valkenswaard
 • Beerenbroeckstraat, Valkenswaard.
 • Spicapad, Eindhoven
 • Wouwermanstraat beneden, Eindhoven
 • Hoogstraat, Eindhoven
 • Weverstraat 1A, Eindhoven
 • Aquariuslaan, Eindhoven

Update 28 mei 14.30 uur

Dagbesteding gaat weer van start. We beginnen in de Kempen.

We vinden werk en dagbesteding in de breedste zin van het woord belangrijk om erbij te horen, je goed te voelen en gezond te zijn. De laatste periode hebben we vanwege Corona dagbestedingslocaties gesloten en is er alternatieve dagbesteding aangeboden op de woonlocaties. En nu gaan we weer langzaam terug naar de situatie van voor maart 2020. Maar dat doen we veilig voor elkaar en zorgvuldig. Stap voor stap. 

Ons streven is om in juli het grootste deel van de cliënten die in de stadsdelen van Eindhoven en de daar omliggende gemeenten wonen (dus buiten de woonparken), weer aan het werk te hebben buiten hun woonlocatie. Maar in eerst instantie wel zoveel als mogelijk in de buurt van hun woning, eventueel in een aangepaste vorm. Hiermee worden vervoersbewegingen en eventueel kruisbesmetting zoveel als mogelijk voorkomen. 

In de maand juni starten we daarvoor een aantal dagbestedingslocaties en wijkpunten buiten de woonparken op, te beginnen met LuuXX Eersel (Het Areven)Omdat we nog steeds de anderhalve meter afstand van elkaar aanhouden, starten we weloverwogen op in kleine(re) groepen zodat we veiligheid en gezondheid kunnen waarborgen. Het opstarten in kleinere groepen dan normaal is ook omdat we cliënten willen leren hoe om te gaan met en laten wennen aan de nieuwe situatie. Cliënten en hun naasten waarvoor de opstart van de dagbesteding in gaat op 2 juni (LuuXX Eersel), worden hierover persoonlijk geïnformeerd op vrijdag 29 mei. Cliënten die na 2 juni aansluiten bij hun dagbesteding, worden daarover uiteraard ook van tevoren geïnformeerd. 

Deze versoepeling van de eerder genomen maatregelen is voor veel cliënten en medewerkers erg fijn. En we hopen natuurlijk dat deze trend van versoepeling doorgaat. Maar we zijn er ons ook van bewust dat veel afhankelijk blijft van de ontwikkelingen rondom corona en de richtlijnen die de overheid daarin geeft. Daarom willen we eerst stap 1 (opstart dagbesteding LuuXX Eersel) evalueren, voordat we vervolgstappen gaan maken en hierover communiceren. 

Dagbesteding op de woonparken

De dagbesteding op de woonparken blijft tot en met 30 september plaatsvinden op de woning. Ons streven is om vanaf oktober iedereen weer op de oorspronkelijke plek dagbesteding/ werk te bieden. 


Update 27 mei 14.30 uur

Volgende wisseldag is op 25 juni.

Zolang onze preventieve maatregelen rondom logeren van kracht blijven, stellen we cliënten en hun naasten in de gelegenheid om gebruik te maken van een wisseldag. Op deze dag kunnen cliënten die op dit moment elders logeren terugkeren op hun woonplek en kunnen cliënten die graag uit willen logeren deze dag aangrijpen om dat te doen. Op 28 mei was er een wisseldag, de volgende is op donderdag 25 juni.

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan de wisseldag:

 • Bij een cliënt wordt 2 weken na terugkomst op woning van Lunet zorg de algemene gezondheid in de gaten gehouden en met regelmaat de temperatuur opgenomen.

 • Terugkeren op woonlocatie is alleen maar mogelijk als een cliënt op zijn/haar logeeradres niet in aanraking is geweest met mensen met klachten of bewezen besmetting.

 • Terugkeren is ook niet mogelijk als de cliënt zelf koorts, neusverkoudheid heeft of hoest.

 • Voor cliënten die de keuze maken om alsnog te gaan logeren elders dan bij Lunet zorg, geldt dat zij dit ten minste doen tot de volgende wisseldag op donderdag 25 juni of eerder als de landelijke richtlijnen hier ruimte voor geven.

Voor degene die gebruik wil maken van een wisseldag geldt dat ze hiervoor rechtstreeks contact kunnen opnemen met de begeleiding van de woonlocatie.


Update 25 mei 14.30 uur

Centrale raden van cliënten en cliëntvertegenwoordigers steunen versoepeling bezoekregeling

In lijn met de algemene richtlijnen heeft ook Lunet zorg met ingang van 25 mei de regelingen rond het bezoek aan cliënten versoepeld. Als medezeggenschapsraden zijn we daar de afgelopen weken intensief bij betrokken geweest. We staan achter de voorzichtige koers die Lunet zorg in deze kiest. Met primair oog voor de veiligheid en daarnaast per locatie een regeling op maat. Waarbij steeds lastige afwegingen moeten worden gemaakt tussen de veiligheid van alle cliënten en medewerkers aan de ene kant en de leefbaarheid voor ieder aan de andere kant.

We realiseren ons dat met ruim 2.800 cliënten en evenzoveel cliëntvertegenwoordigers, de nu gekozen regeling door sommigen te ruimhartig en door anderen juist te streng zal worden gevonden. Toch doen we hierbij een beroep op iedereen om de door Lunet zorg gekozen regeling te respecteren. We vergroten de leefbaarheid en gelijktijdig zorgen we er samen voor dat we cliënten en medewerkers goed blijven beschermen tegen het Coronavirus.


Update 20 mei 17.30 uur

Opstart bezoekregeling Lunet zorg 

Contact en ontmoetingen tussen cliënten en hun naasten vinden wij erg belangrijk. Daarom gaan we 25 mei opstarten om op een veilige en verantwoorde manier bezoek weer toe te laten op locaties van Lunet zorg. Dat doen we natuurlijk voorzichtig, stapje voor stapje. Ons uitgangspunt hierin is een betere balans tussen veiligheid voor de gezondheid en de menselijke maat.

En ook hier blijven de richtlijnen van het RIVM en de overheid leidend. Daarnaast nemen we het afwegingskader van de Vereniging Gehandicaptenzorg VGN en de adviezen van het Regionaal overleg niet acute zorg (Ronaz) en onze eigen ervaringen hierin mee. 

De bezoekregeling is alleen van toepassing op bezoek van familie en naasten van de cliënt. We maken onderscheid tussen de bezoekregeling op de woonparken (+ Kerkebogten) en alle andere locaties daarbuiten. De bezoekregeling wordt opgestart per 25 mei a.s. Dit houdt in dat u komende maandag en dinsdag wordt gebeld om een afspraak in te plannen.

Klik hier voor de bezoekregeling woonparken en Kerkebogten in picto’s.

Gezondheid staat bij ons op nummer 1. Daarom maken we afspraken met elkaar over contactloos bezoek op een woonlocatie van Lunet zorg. Aan bezoek zijn daarom voorwaarden en regels verbonden. Een belangrijke regel is dat alleen gepland bezoek wordt toegelaten. Bezoek moet dus aangekondigd worden, besproken en gepland. 

Regel en afspraken kunnen per woonlocatie verschillen. Op de woonlocatie van uw verwant kunnen ze u vertellen welke specifieke voorwaarden en regels er gelden voor bezoek aan die specifieke woonlocatie. 

Het is de verantwoordelijkheid van Lunet zorg om naast leefbaarheid ook de veiligheid in acht te nemen. Dat is voor iedereen van belang. We delen dus een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om de afspraken rondom bezoek serieus te nemen. We hebben onze medewerkers geïnstrueerd dat, als bezoek zich niet aan de afspraken en regels houdt, niet wordt toegelaten of wordt verzocht te vertrekken. We doen dan ook in alle redelijkheid een beroep op solidariteit van de bezoeker. Niet alleen voor de cliënten, maar ook voor medebewoners en medewerkers.

Tenslotte. Als in de praktijk blijkt dat deze regels niet in acht genomen worden, kan de regeling worden teruggedraaid. Veiligheid van cliënten en medewerkers blijft voorop staan.


Update 20 mei 17.30 uur

Opstart uitbreiding noodzakelijk Behandelzorg 

Vanaf 25 mei gaan we stapsgewijs over naar versoepeling voor de behandelende specialismen. Dat wil zeggen dat we vanaf 25 mei niet alleen spoedzorg doen, maar ook noodzakelijke zorg. Dit houdt in dat we ook cliënten gaan zien, waarbij het onwenselijk is dat zorg gedurende lange tijd wordt uitgesteld. 

De regievoerend behandelaar bepaalt of de behandeling urgent of noodzakelijk is. Voor agogische behandeling is dit de gedragsdeskundige, voor de medische zorg is dit de arts of de verpleegkundig specialist.


Update 20 mei 17.30 uur

Wisseldaggewijzigde voorwaarden op wisseldag donderdag 28 mei

In navolging van 7 en 30 april willen we op donderdag 28 mei wederom een wisseldag houden. Op deze dag kunnen cliënten die op dit moment elders logeren terugkeren op hun woonplek en kunnen cliënten die graag uit willen logeren deze dag aangrijpen om dat te doen.

Daar zijn wel gewijzigde voorwaarden aan verbonden, namelijk dat een cliënt die terugkomt op de woning na een verblijf thuis (of andere locatie dan hun eigen locatie op Lunet zorg) twee weken wordt gemonitord. Dit is anders dan voorheen waar we twee weken kamerverpleging deden. Monitoren betekent dat we de algemene gezondheid in de gaten houden en met regelmaat de temperatuur opnemen.

Is een cliënt op zijn/haar logeeradres in aanraking geweest met mensen met klachten of bewezen besmetting of heeft de cliënt zelf koorts, neusverkoudheid of hoesten, dan is terugkeren niet mogelijk.

Voor cliënten die de keuze maken om alsnog te gaan logeren elders dan bij Lunet zorg geldt dat zij dit ten minste tot een volgende wisseldag of eerder als de landelijke richtlijnen hier ruimte voor geven.


Update 20 mei 17.30 uur

Dagbesteding start gedeeltelijk en gefaseerd op 

Om snel en adequaat te kunnen reageren op besmetting door het Coronavirus, zijn er door ons preventieve maatregelen genomen, waaronder de sluiting van de dagbestedingslocaties half maart. We zijn nu bijna twee maanden verder en landelijke richtlijnen laten een verruiming zien van de destijds genomen maatregelen. Daarom willen we een aantal dagbestedingslocaties buiten de woonparken gefaseerd opstarten tussen 1 juni en 1 juli. We beginnen met Het Areven in Eersel.

De dagbesteding op de woonparken blijft tot 1 oktober plaatsvinden op de woning. 

Cliënten en contactpersonen worden persoonlijk geïnformeerd over veranderingen in de dagbesteding.


Update 15 mei 14.30 uur

Meer informatie over verruiming maatregelen in de week van 17 mei

Zoals aangekondigd is Lunet zorg bezig om voorzichtig de bezoekregeling te versoepelen. De ingangsdatum 25 mei is en blijft ons streven. De uitgangspunten hebben we inmiddels goed op een rij, maar het blijft ook maatwerk per locatie. Daarom hebben we nog even tijd nodig voor een zorgvuldige uitwerking.

Vorige week dachten we deze week al meer duidelijkheid te kunnen geven rondom een eventuele verruiming van onze preventieve maatregelen, waaronder de bezoekregeling. We zijn nu een week verder en we merken enerzijds dat de wens om die verruiming toeneemt, maar daarnaast zien we ook een groeiende bezorgdheid bij alle betrokkenen, waaronder cliëntenraden en cliëntvertegenwoordigersraden. Uitgaande van een goede zorg voor onze cliënten, een veilige omgeving voor cliënten en hun naasten en medewerkers én een goede leefbaarheid, blijven daarom vooralsnog de bestaande preventieve maatregelen van kracht totdat we een aanvaardbare balans vinden tussen gezondheid en de menselijke maat.

We begrijpen dat iedereen behoefte heeft aan meer menselijk contact en meer mogelijkheden om elkaar weer te zien of te spreken of de dingen te doen die we voorheen zo normaal vonden. Onze focus blijft liggen op de 25ste mei waarop de verruiming van de bezoekregeling kan in gaan. Over de mogelijkheden, onmogelijkheden en voorwaarden van de (bezoek)regelingen hopen we iedereen meer te kunnen vertellen in de week van 17 mei. Zorgvuldigheid gaat hierbij boven snelheid.


Update 11 mei 10.00 uur

Voorzichtig verder

De impact van het coronavirus op ons allemaal is groot. Inmiddels is duidelijk dat we er voorlopig mee moeten leren leven en mee moeten leren omgaan. De afgelopen tijd is zwaar geweest, maar er waren ook mooie momenten. Mooi, omdat er zoveel solidariteit was, zoveel warmte, zoveel lieve berichtjes over afstand. Maar ook zwaar, zeker ook omdat een minimum aan contact niemand in de koude kleren is gaan zitten. De ontwikkelingen gaan nu in ons land langzaam de goede kant op. Met de laatste aangekondigde maatregelen van het kabinet, betekent dit dat we voorzichtig op zoek gaan naar enige versoepeling van de bezoekregeling.

Vanzelfsprekend houden we rekening met de verschillen tussen cliënten en woningen bij de uitwerking hiervan. Het vraagt maatwerk. Wat echter voor iedereen hetzelfde is – cliënten, verwanten en medewerkers – is dat we behoefte hebben aan een goede balans. Een balans tussen gezondheid en de menselijke maat. Waarbij weer voorzichtig ruimte komt voor contact.

Het woord voorzichtig zullen we voorlopig blijven gebruiken, want het is die voorzichtigheid die ons heeft geholpen door deze periode heen te komen. Het aantal cliënten wat ziek geworden is, is beperkt gebleven en onze Corona-unit heeft geen cliënten meer op dit moment. Dat hebben we bereikt doordat we ons hiervoor samen hebben ingezet. Behalve opluchting is er ook verdriet geweest en we willen daar niet aan voorbij gaan. Een uitvaart kon niet op de gewone manier, geliefden konden niet worden gezien, Moederdag was zonder knuffel. Het is niet niks.

We blijven meeleven en doen er alles aan om cliënten en medewerkers in deze tijd zo goed mogelijk te ondersteunen. We helpen elkaar om ermee om te gaan en dat geeft een goed gevoel.

Loet Smeets, Ronald de Lange en Leonore Biegstraaten

Raad van Bestuur


Update 8 mei 14.30 uur

Aanpassing beleid bezoekregelingen Lunet zorg 

De afgelopen tijd hebben we nagedacht over de mogelijkheden om de bezoekregelingen weer iets te verruimen. En de maatregelen die op woensdag 6 mei zijn aangekondigd door het kabinet helpen ons om onze bezoekregelingen in een nieuw perspectief te plaatsenOns uitgangspunt hierin is een betere balans tussen gezondheid en de menselijke maat 

Maar we gaan niet in één stap terug naar de oude situatie. We doen het zorgvuldig en veilig. Voor iedereen. Daarbij gaat het niet om één nieuwe (bezoek)regeling die voor iedereen geldt, maar om maatwerk voor verschillende groepen cliënten en hun naasten. We werken de komende dagen deze regelingen uit. Daarbij blijven we rekening houden met de adviezen van het RIVM, het RONAZ, het afwegingskader van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en onze eigen ervaringen.
Ook houden we – in lijn met het overheidsbeleid – een slag om de arm. We gaan alles nauwgezet volgen. Als blijkt dat het toch niet veilig kan, zullen we de maatregelen wellicht weer terug moeten draaien.

In de loop van komende week zullen we de exacte uitwerking van de plannen delen. Het gaat dan om mogelijkheden, onmogelijkheden, voorwaarden van de (bezoek)regelingen.  En de ingangsdatum van deze bezoekregeling is 25 mei a.s.

De toelichting op de bezoekregeling zal door de betrokken medewerkers individueel met de cliënteen hun naasten worden gedeeld. 


Update 24 april 14.00 uur

Nieuwe mogelijkheid thuis logeren of terugkeren op wisseldag donderdag 30 april

De periode waarin preventieve maatregelen bij Lunet zorg rondom Corona gelden, is verlengd tot en met 19 mei. Net als bij de vorige verlenging begrijpen we dat dit een behoorlijk lange periode is, waarin ouders, familie en vrienden niet bij hun dierbaren op bezoek mogen komen of cliënten die thuis logeren niet terug kunnen keren naar hun woning.

Daarom maken we op donderdag 30 april een uitzondering op onze bestaande preventieve maatregelen en organiseren we een Wisseldag. Op deze manier willen we cliënten de kans geven om terug te keren van hun logeeradres naar hun woning (van Lunet zorg) of om cliënten de kans te geven te gaan logeren elders dan bij Lunet zorg.

Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden, namelijk dat een cliënt die terugkomt op de woning na een verblijf thuis (of andere locatie dan hun eigen locatie op Lunet zorg) twee weken op zijn/haar eigen kamer verzorgd en begeleid wordt.

Is een cliënt op zijn/haar logeeradres in aanraking geweest met mensen met klachten of bewezen besmetting of heeft de cliënt zelf koorts, neusverkoudheid of hoesten, dan is terugkeren niet mogelijk.

Voor cliënten die de keuze maken om alsnog te gaan logeren elders dan bij Lunet zorg geldt dat zij dit ten minste tot en met 19 mei doen.

De bezoekregeling blijft gehandhaafd conform de landelijke ontwikkelingen en richtlijnen.


Update 23 april | 12.45 uur

Preventieve maatregelen verlengd tot en met 19 mei

In februari zijn op woonpark De Donksbergen preventieve maatregelen genomen vanwege het Noro-virus. Om cliënten en medewerkers ook te beschermen tegen het Corona-virus is begin maart besloten om de preventieve maatregelen op woonpark De Donksbergen voort te zetten en uit te breiden naar alle andere locaties van Lunet zorg. Op 23 maart werd ten slotte besloten om geen bezoek meer toe te laten en mochten cliënten ook niet meer elders logeren. Dit waren ingrijpende maatregelen, maar volgens ons hard nodig om cliënten en hun naasten en medewerkers zoveel als mogelijk te beschermen tegen besmetting van het Corona-virus.

En we zien nu ook dat het snel nemen van deze maatregelen, het voorbereiden op mogelijke uitbraken en de discipline om aan zowel hygiëne-afspraken als preventieve maatregelen te houden ons geholpen heeft om (vermeende) besmettingen van Corona tot een minimum te beperken en voldoende personeel te kunnen blijven garanderen. En daar mogen we met z’n allen gerust een beetje trots op zijn.

Om deze positieve tendens voort te zetten, sluiten we ons aan bij het verlengen van de preventieve maatregelen tot en met 19 mei, zoals eerder deze week is besloten door onze regering tijdens de persconferentie op dinsdag 21 april.

We realiseren ons dat deze verlenging veel impact heeft, maar we doen dit om onze cliënten en hun naasten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. Gezondheid staat immers op 1. Het Kernteam Corona van Lunet zorg overlegt wat deze verlenging betekent voor de cliënten en hun naasten en medewerkers én voor de zorg en ondersteuning die we ook in deze moeilijke periode blijven bieden. De berichtgeving hierover plaatsen we op deze nieuwspagina, ook de actuele stand van zaken over onze preventieve maatregelen.


Update 20 april | 15.00 uur

Op afstand en toch dichtbij

We proberen om met elkaar in contact te blijven in deze vreemde tijd. Vanwege de afstand zoeken we naar nieuwe manieren om met elkaar in verbinding te blijven.

Tijdens en na de Paasdagen hebben we gezien hoe veel begrip er bij familie is voor de lastige situatie waarmee we in corona-tijd moeten omgaan. Dank daarvoor. We hebben ook gezien hoe ongelofelijk initiatiefrijk onze medewerkers zijn en hoeveel warmte en zorg er voor elkaar is. We zijn hier heel blij mee. En we zijn er trots op wat er in gezamenlijkheid wordt gerealiseerd.

Het zijn natuurlijk ook zware tijden die onzeker en verdrietig kunnen maken. Dat geldt voor ons allemaal: voor cliënten en hun naasten en ook voor medewerkers. Hoe gaan we hier zo goed mogelijk mee om? Een van de dingen is dat we ophalen hoe het met mensen gaat, wat hen bezighoudt en waar ze vragen over hebben. De Centrale Cliëntenvertegenwoordigersraad en de Clusterraden hebben de afgelopen weken via een belronde onderzocht hoe het met cliënten en cliëntvertegenwoordigers gaat en hoe de huidige situatie ervaren wordt. Een indruk: De meeste cliënten geven aan dat het goed gaat, de afspraken en de regels zijn duidelijk en goed uitgelegd, er is over het algemeen veel waardering voor de inzet van het personeel op de locaties, er is begrip voor de ‘geen bezoek’-regeling, de inspanning die wordt gedaan om via digitale middelen contact tussen de cliënt en zijn familie te onderhouden wordt op prijs gesteld, het onderhouden van contact met cliënten die thuis verblijven wordt daar waar dat gebeurt erg gewaardeerd.

Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten, zoals inconsistenties in informatie een aantal weken geleden bij de sluiting voor bezoek, cliënten die het saai vinden en angstig of eenzaam zijn. Cliënten geven aan het fijn te vinden om aandacht te krijgen met een belletje of een kaartje. Het grootste deel van de cliënten krijgt een vorm van dagbesteding, waar ze zelf over mee mogen denken. Maar voor een deel hebben we dat nog niet kunnen organiseren, terwijl daar wel behoefte aan is.

Al dit soort geluiden, zowel de positieve als de kritische, vinden we belangrijk. Ook bij het invullen van het vervolg. Langs deze en andere wegen zullen we met jullie in contact blijven. Op afstand en toch dichtbij.

Komende week zal onze regering aangeven of er na 28 april veranderingen in maatregelen komen of juist niet. Dat volgen we natuurlijk nauwgezet en naar aanleiding van die informatie kijken we vooruit.

Op onze website houden we iedereen op de hoogte van de laatste stand van zaken. Voor vragen of een luisterend oor kunt u nog steeds terecht bij de voor u bekende contactpersoon.

Ook kunnen cliënten en hun naasten bellen naar ‘Lunet Luistert’, een telefoonlijn die elke dag bereikbaar is tussen 9.00 uur en 16.30 uur op telefoonnummer 088 551 6000.

Namens alle medewerkers van Lunet zorg wensen wij u voor de komende tijd weer veel sterkte toe, in goede gezondheid. Tot de volgende keer!

 

Met vriendelijke groet,

Loet Smeets, Ronald de Lange en Leonore Biegstraaten

Raad van Bestuur


Update 14 april | 14.00 uur

Vragen over Corona? ‘Lunet Luistert’ op 088 551 6000!

We vinden het belangrijk dat we alle betrokkenen bij Lunet zorg informeren over onze maatregelen om besmetting door het Coronavirus zoveel als mogelijk tegen te gaan en wat deze maatregelen betekenen voor cliënten en hun naasten. We doen dat door regelmatig nieuws op onze website te plaatsen. En voor vragen specifiek over wat het Coronavirus betekent voor onze zorg en ondersteuning, kunnen cliënten en hun naasten altijd terecht bij de begeleiding. Over algemene vragen over Corona en de richtlijnen hoe te handelen om besmetting tegen te gaan, wordt verwezen naar de website van het RIVM.

Soms wil je meer duidelijkheid over de preventieve maatregelen die we hebben genomen of heb je gewoon behoefte aan een praatje: bezorgdheid over het virus, onduidelijkheid over wat ons te wachten staat en ga zo maar door. Cliënten en hun naasten mogen dan elke werkdag tussen 09.00 en 16.30 uur bellen naar ‘Lunet Luistert’: 088 551 6000.


Update 10 april 14.30 uur

Paasweekend in Coronatijd

We gaan het paasweekend in, onder vreemde en bijzondere omstandigheden. Zoals we allemaal weten, zijn de maatregelen van onze regering verlengd. Maatregelen die ons allemaal moeten beschermen tegen het coronavirus.

Voor Lunet zorg betekent dit, dat de dagbestedingslocaties gesloten blijven. Om onze cliënten en medewerkers te beschermen, blijven de woonlocaties gesloten voor bezoek. Dit geldt in ieder geval t/m 28 april of zo lang de maatregelen gelden.

Misschien vraagt u zich af wat er gebeurt bij een mogelijke of vastgestelde besmetting. In die situatie werken onze medewerkers volgens vaste richtlijnen en worden betrokkenen geïnformeerd. Cliënten blijven, indien mogelijk, op hun eigen woning in hun vertrouwde omgeving met vertrouwde begeleiders, maar wel apart van de andere huisgenoten. Als alternatief bestaat de mogelijkheid van verblijf op de hiervoor speciaal ingerichte Corona-units, op onze woonparken Eckartdal en op De Donksbergen. Voor hun eigen bescherming en voor die van andere cliënten, gebruiken onze medewerkers de persoonlijke beschermende middelen die daarvoor nodig zijn.

Het leven met maatregelen is niet makkelijk. Iedereen weet het nu, maar het is ook zaak om het vol te houden. Dat vergt veel van cliënten, ouders, familie en vertegenwoordigers. Ook voor onze medewerkers is het intensief, maar ze zijn er voor hun cliënten. En het geeft ook veel terug. Er ontstaan nieuwe creatieve ideeën: lieve liedjes, grappige filmpjes, gesprekjes op afstand. We zijn er voor uw dierbaren, letten op hem of haar en zorgen er goed voor. Met elkaar komen we hier doorheen, daar hebben we vertrouwen in.

Natuurlijk zullen cliënten en hun naasten soms vragen of zorgen hebben, of behoefte aan een luisterend oor. Daarvoor kunnen zij terecht bij de voor hen bekende contactpersoon en vanaf volgende week ook bij ‘Lunet Luistert’, een telefoonlijn die elke werkdag bereikbaar is tussen 9.00 uur en 16.30 uur op telefoonnummer 088 551 6000.

Namens alle medewerkers van Lunet zorg wensen wij u de komende tijd veel sterkte toe, in goede gezondheid. Fijne Paasdagen!

Met vriendelijke groet,

Loet Smeets, Ronald de Lange en Leonore Biegstraaten

Raad van Bestuur Lunet zorg


Update 8 april | 15.30 uur

Volg de Lunet zorg Paasmis online

Beleef de Lunet zorg Paasmis thuis. Dit jaar zenden (streamen) wij de mis uit via een Teams Live Event op zondagochtend 12 april om 10.30 uur.

Geestelijk verzorgers Marieke Termeer en Raymond Volgers verzorgen de jaarlijkse mis. Zo kunnen ook dit jaar cliënten en medewerkers toch bij onze mis zijn. Best bijzonder in deze onzekere tijd, vind je niet?

Het Live Event kun je volgen vanaf het apparaat waarop je de link opvraagt. Dus een Surface GO, Thuiscomputer, Laptop of Telefoon. Kijk de Paasmis terug door op onderstaande afbeelding te klikken.

Corona nieuws


Update 4 april | 09.30 uur

Nieuwe mogelijkheid thuis logeren of terugkeren op wisseldag dinsdag 7 april
Afgelopen week is – op basis van de richtlijnen van de GGD, het RIVM en het RONAZ – de periode waarin preventieve maatregelen rondom Corona gelden, met ruim drie weken verlengd tot en met 28 april. Daar sluiten wij op aan, wetende dat dit een behoorlijk lange periode is, waarin ouders, familie en vrienden niet bij hun dierbaren op bezoek mogen komen of cliënten die thuis logeren niet terug kunnen keren naar hun woning.

Daarom willen we op dinsdag 7 april een eenmalige uitzondering maken op onze bestaande preventieve maatregelen. Op deze manier willen we cliënten de kans geven om terug te keren van hun logeeradres naar hun woning van Lunet zorg, of andersom.

We willen zoveel als mogelijk besmetting voorkomen. Daarom hebben we vanzelfsprekend hieraan voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden zijn natuurlijk gedeeld met alle betrokkenen en in lijn met de richtlijnen van GGD, RIVM en RONAZ.


Update 2 april | 11.30 uur

Preventieve maatregelen verlengd tot en met 28 april
We volgen de landelijke ontwikkelingen als het gaat om het Coronavirus. Daarom worden de eerder ingestelde preventieve maatregelen ook bij Lunet zorg verlengd tot en met 28 april.


Update 30 maart | 14.00 uur

Spannende tijden
Het zijn spannende tijden. Nog maar een paar weken geleden gingen we nog gewoon bij elkaar op de koffie. Ongelofelijk hoe anders het nu is: we houden afstand en hopen op betere tijden. En, ondanks alle beperkende maatregelen werken we door voor onze cliënten.

We maken ons allemaal zorgen: cliënten, medewerkers, familieleden. In Nederland en vooral hier in Brabant is het Corona-virus volop aanwezig. We kijken elke dag met spanning naar de berichten en zien hoe overvol de ziekenhuizen raken.

We realiseren ons hierdoor des te meer hoe belangrijk het is dat wij onze kwetsbare cliënten en onze medewerkers goed beschermen. Iedereen is extra alert en het is goed te zien dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.

Door de ontwikkelingen hebben we ingrijpende maatregelen moeten nemen: eerst de sluiting van de Donksbergen, daarna de sluiting van Eckartdal en vervolgens ook de sluiting van dagbesteding en wijkpunten in de wijk. Daarna hebben we nog veel verdergaande maatregelen moeten nemen: onze vrijwilligers kunnen niet meer komen en we hebben alle locaties moeten sluiten voor bezoek.

Een verdrietige stap, want we realiseren ons dat het voor familieleden heel belangrijk is om hun kind, zus of oom te kunnen bezoeken. We doen hierin wat verstandig is, omdat wij onze cliënten en onze medewerkers goed willen beschermen. Het is steeds zoeken naar het juiste evenwicht tussen noodzakelijke regels en de menselijke maat. Gelukkig is hier veel begrip voor. Het is ontroerend om te zien hoeveel creativiteit er ontstaat om toch met elkaar in verbinding te blijven: met digitale middelen, een liedje voor het raam of andere mooie initiatieven.

Onze zorgmedewerkers doen er alles aan om, ondanks alle beperkende maatregelen, de zorg goed te laten verlopen. Ook vanuit de ondersteuning en met leveranciers wordt intensief samengewerkt. Je bent je er niet altijd bewust van, maar om gewone dingen als schoonmaak, boodschappen of vervoer door te laten gaan, moet er achter de schermen enorm veel gebeuren.

Elke dag komt ook het Coördinatieteam Corona Lunet zorg bij elkaar via beeldbellen. Deze club kijkt vooruit om goed voorbereid te zijn. We volgen alle richtlijnen en maatregelen van RIVM, Veiligheidsregio en landelijke overheid nauwgezet en vertalen deze zo snel mogelijk voor Lunet zorg. Daarover informeren we onze medewerkers en ook op de website proberen we zo snel mogelijk informatie te geven. We hebben de afgelopen weken ervaren dat dat niet altijd even simpel is. De maatregelen, adviezen en beleid volgden elkaar in razend tempo op. We doen onze uiterste best iedereen goed en snel te informeren.

We zijn supertrots op onze professionals die zich iedere dag samen inzetten om onze cliënten te blijven ondersteunen. Met veel warmte en creativiteit. Daarnaast zijn we dankbaar voor de enorme betrokkenheid en het begrip van familie van onze cliënten voor uitzonderlijke maatregelen. We zullen het samen moeten doen in deze uitzonderlijke tijden en dat gaat lukken. Daar hebben we alle vertrouwen in.

Raad van Bestuur Lunet zorg

Loet Smeets
Leonore Biegstraaten
Ronald de Lange


Update 27 maart | 14.30 uur

Maatregelen van kracht tot en met 6 april
Eerder hebben we afgesproken dat alle Corona maatregelen bij Lunet zorg tot en met 6 april van kracht blijven. In de loop van de week voor maandag 6 april nemen we een besluit – op basis van landelijke richtlijnen – of deze periode wordt verlengd of niet.

VGN: Coronavirus en bezoekregeling in de gehandicaptenzorg in begrijpelijke taal


Update 25 maart | 21.00 uur

De laatste ‘Update: Alle maatregelen op een rijtje’ op onze website is van 12 maart. In de dagen daarna volgen landelijke ontwikkelingen en lokale gebeurtenissen elkaar in een razend tempo op. Op onze website hebt u dit kunnen lezen. We snappen dat de opeenvolgende ontwikkelingen en de maatregelen die daar uit voortkomen soms niet bij te houden zijn. Wat vandaag nieuw is, is morgenvroeg weer passé. We proberen op onze website zo actueel mogelijk te zijn, maar we gaan wel zorgvuldig om met de houdbaarheidsdatum van een nieuw bericht.

Het nieuws van de laatste dagen samengevat
Stapsgewijs zijn vorige week dagbestedingslocaties, wijkpunten, ontmoetingsruimten op de woonparken en tenslotte alle locaties van Lunet zorg gesloten voor iedereen die geen cliënt, medewerker of noodzakelijk leverancier is. Preventieve maatregelen die we nemen om besmetting van het Coronavirus tegen te gaan. Dat dit enorm veel impact heeft bij iedereen die betrokken is bij Lunet zorg, weten we maar al te goed. Even niet naar je kind, broer, zus, bezoekvriendin of verwant. Dat is niet niks. En op maandag 23 maart werd ‘elkaar even zien en aanraken‘ nog moeilijker: cliënten mochten sinds die dag niet meer logeren bij familie of verwanten en ook een bezoekje aan ‘thuis’ wordt sterk afgeraden. Elkaar even zien en spreken gaat nu vooral via telefoon, skype of whatssapp. En hoelang dat nog duurt? Niemand kan het precies vertellen.

Alle maatregelen op een rijtje

Locaties van Lunet zorg die gesloten zijn:

 • Dagbestedingslocaties op de woonparken en daarbuiten.
 • Woningen op woonparken en woningen/appartementencomplexen daarbuiten.
 • De Herberg en kapel op woonpark Eckartdal en het restaurant en ontmoetingsruimte op woonpark De Donksbergen zijn gesloten.
 • Boerderij Eckartdal en boerderij De Donkse Hoef.
 • Bewegingscentra op beide woonparken.
 • Wijkpunten (wijkpunten zijn telefonisch bereikbaar).

Locaties van Lunet zorg die open zijn voor deelnemende cliënten en/of medewerkers:

 • Kinderdienstencentra in Eindhoven, Eersel en Maarheeze.
 • Logeerhuizen op de woonparken.
 • Croy 5.
 • Dienstencentrum Eckartdal.

Locaties van Lunet zorg die gesloten zijn voor bezoekers:

(Woningen op) woonpark:

 • Alle locaties op de woonparken van Lunet zorg zijn gesloten voor bezoekers. Onder een bezoeker verstaan wij iedereen die geen cliënt van Lunet zorg, medewerker of noodzakelijke leverancier is.
 • Op de woonparken hebben we ook maatregelen genomen wat betreft bezoekers en gebruikers van het woonpark. Met borden bij de ingang van het woonpark wordt aan wandelaars, joggers en fietsen dringend verzocht niet op het woonpark te komen.

Woon- en werklocaties, winkels en wijkpunten buiten de woonparken:

Alle locaties zijn gesloten voor bezoekers. Sommige wijkpunten zijn incidenteel open voor noodzakelijke individuele zorg en voor kleinschalige activiteiten. Wijkpunten zijn wel telefonisch te bereiken.

Dit betekent voor cliënten:

Vanaf 23 maart 12.00 uur mogen zij niet meer elders logeren en wordt bezoek aan familie, vrienden, verwanten sterk afgeraden. We proberen op deze manier sociaal contact zo veel als mogelijk te vermijden om besmetting tegen te gaan.

Houd het update nieuws in de gaten
Met de berichten op onze website proberen we alle betrokkenen bij Lunet zorg op de hoogte te houden van de effecten van de landelijke ontwikkeling rondom Corona en de maatregelen die we als zorgorganisatie nemen. Houd daarom het nieuws op onze website de komende periode goed in de gaten.


Update 24 maart | 09.00 uur

Ondersteuning in wijk en dorp gaat door met aanpassing
Op 16 maart zijn – naast alle dagbestedingslocaties – ook de wijkpunten in Eindhovense stadsdelen en in De Kempen gesloten. Omdat we het belangrijk vinden dat de ondersteuning aan veelal zelfstandig wonende cliënten gewoon doorgaat, vinden ondersteuningsgesprekken tussen ambulant begeleiders en cliënten daar waar mogelijk telefonisch plaats. Het wijkpunt is daarnaast telefonisch bereikbaar voor vragen van cliënten.

Onze wijkpunten zijn weliswaar gesloten voor dagbesteding, ontmoeting en samen koken en eten, individuele begeleidingsmomenten en kleinschalige activiteiten vinden er nog steeds plaats met inachtneming van de preventieve maatregelen. Koken voor sommige cliënten in de buurt en andere noodzakelijk zorg vindt op die manier in aangepaste vorm zijn doorgang.


Update 23 maart | 10.00 uur

Logeerhuizen blijven (vooralsnog) open
Vandaag (maandag 23 maart) is een artikel gepubliceerd in het ED over ‘de sluiting van locaties van Lunet zorg voor bezoek met ingang van maandag 23 maart 12.00 uur’. Hierin staat ook dat onze logeerhuizen zijn gesloten. Dit klopt niet, de logeerhuizen blijven (vooralsnog) open.


Update 20 maart | 17.00 uur

Sluiting van locaties van Lunet zorg voor bezoek met ingang van maandag 23 maart 12.00 uur
De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Op landelijke niveau hebben GGD, Veiligheidsregio’s en zorgpartners (RONAZ) nieuwe maatregelen afgesproken, waaronder het preventief sluiten van alle intramurale zorginstellingen (voor bezoek). In lijn met deze landelijke richtlijnen hebben we – na het al eerder sluiten van dagbestedingslocaties en wijksteunpunten – het besluit genomen om met ingang van maandag 23 maart 12.00 uur al onze locaties preventief te sluiten voor bezoek. Dit geldt voor zowel de woningen op beide woonparken als voor alle overige locaties van Lunet zorg in Eindhoven en De Kempen.

We hebben dit moeilijke en uitzonderlijke besluit genomen om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Alleen zo kunnen we cliënten, hun verwanten en medewerkers zo goed als mogelijk beschermen tegen besmetting.

Onder een bezoeker verstaan wij iedereen die geen cliënt van Lunet zorg, medewerker of noodzakelijke leverancier is. In die lijn willen wij ook gebruikers van de woonparken zoals wandelaars, joggers en fietsers dringend verzoeken de komende periode geen gebruik te maken van het woonpark.

Ook nemen we maatregelen over logeren. Cliënten kunnen ervoor kiezen om naar huis te gaan of op de woning bij Lunet zorg te blijven. Als ouders/vertegenwoordigers en cliënt ervoor kiezen om hun familielid mee naar huis te nemen, dan is dat in ieder geval t/m 6 april en zo lang deze landelijke maatregel geldt. Als u uw familielid op wilt komen halen, dan kan dat tot maandag 23 maart 12.00 uur. Neemt u alstublieft contact op met de locatie om gezamenlijk een goed moment af te stemmen.

Wij weten dat het nemen van deze maatregel erg veel impact heeft voor cliënten en medewerkers. We begrijpen dat deze maatregel ook voor u en voor familie, vrienden en verwanten erg moeilijk is. We doen er alles aan om deze erg spannende en uitzonderlijke periode zo veilig mogelijk door te komen. Samen met alle Nederlanders hopen we dat door het nemen en respecteren van de maatregelen we allemaal zo snel als mogelijk deze periode achter de rug hebben.

Deze maatregelen gelden niet voor de logeerhuizen van cluster Kind en Jeugd en de Kinderdienstencentra.


Update 19 maart | 17.45 uur

Alle genoemde Corona  maatregelen bij Lunet zorg blijven, tot nader bericht, tot en met 6 april van kracht.


Update 18 maart | 21.25 uur

Onze alternatieve dagbesteding in de woningen
Bij Lunet zorg organiseren we sinds kort alternatieve ontwikkelingsgerichte dagbesteding in iedere woning. Het is voor onze bewoners weliswaar niet op hun vertrouwde werkplek, maar wel met hun eigen begeleiders van de dagbesteding. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 6 april.

Eerder beperkten we al de ‘bewegingen’ op woonpark Eckartdal in Eindhoven en op woonpark De Donksbergen in Duizel zoveel als mogelijk. Dat deden we deels door het sluiten van onze dagbestedingslocaties op beide woonparken. Onze dagbestedingslocatie en wijksteunpunten buiten het woonpark in regio Eindhoven en De Kempen volgden een paar dagen later op maandag 16 maart.

Plotseling zit dan iedereen thuis. Even voelde dat voor een enkeling als een lekker dagje vrij, maar voor de meesten niet. Laten zien waar je goed in bent en blij van wordt? Dat ga je snel missen. Daarom hebben we het nu anders georganiseerd. Naar de dagbesteding kan niet meer, maar met de dagbesteding kunnen we wel naar onze bewoners toe. En dat doen we dus.


Update 18 maart | 15.00 uur

Kinderdienstencentra en logeerhuizen van Lunet zorg niet gesloten
Op 16 maart hebben we onze dagbestedingscentra en wijksteunpunten gesloten om besmetting van het Coronavirus zoveel als mogelijk tegen te gaan. Voor de Kinderdienstencentra in Eindhoven, Maarheeze en Eersel en de logeerhuizen op onze woonparken gelden andere afspraken.

De kinderen die hier verblijven vallen namelijk niet onder onderwijs maar onder het verlenen van zorg. De kinderen en ouders zijn nu extra kwetsbaar. Daarom hebben we besloten om zowel de Kinderdienstencentra en de logeerhuizen open te houden, omdat we van mening zijn dat continuïteit in de thuissituatie en continuïteit voor het kind nu extra belangrijk zijn. Natuurlijk worden ook hier alle hygiëne richtlijnen van het RIVM en de protocollen van Lunet zorg gevolgd. De gezondheid van onze medewerkers en de cliëntjes heeft vanzelfsprekend de hoogste prioriteit.


Update 13 maart | 22.00 uur

Als een medewerker koorts inclusief hoesten heeft gehad en alle klachten zijn verdwenen, mag de medewerker 24 uur na de laatste klachten weer aan het werk. Als er nog wat lichte restklachten zijn, dan is overleg met manager gewenst die bij twijfel met de arts zal overleggen.


Update 13 maart | 15.30 uur

Dagbesteding en wijksteunpunten gesloten vanaf maandag 16 maart
Op basis van nieuwe richtlijnen hebben wij besloten om alle locaties dagbesteding en wijksteunpunten te sluiten vanaf maandag 16 maart. Eerder beperkten we al de ‘bewegingen’ op woonpark Eckartdal in Eindhoven en op woonpark De Donksbergen in Duizel zoveel als mogelijk.

Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 6 april.


Update 12 maart | 17.00 uur

Preventieve maatregelen Lunet zorg Corona
We vinden het belangrijk dat we de zorg voor onze cliënten samen op een goede en veilige manier laten doorgaan.

Om snel en adequaat te kunnen reageren op besmetting door het Coronavirus, is er sinds de uitbraak dagelijks intensief overleg om iedereen in onze organisatie te informeren. We hebben preventieve maatregelen genomen om besmetting zo goed als mogelijk te voorkomen. We volgen hierin de richtlijnen van de GGD en het RIVM.

De nieuwe richtlijnen in Brabant voor het Coronavirus gaan uit van ‘Sociale onthouding’. Dat betekent dat contact tussen mensen waar mogelijk vermeden moet worden.

Het Coördinatieteam Corona Lunet zorg heeft daarom besloten om de ‘bewegingen’ op woonpark Eckartdal in Eindhoven en op woonpark De Donksbergen in Duizel zoveel als mogelijk te beperken.

Ook voor alle locaties buiten de woonparken volgen we de vernieuwde en aangescherpte richtlijnen RIVM rondom het Coronavirus. De maatregelen gaan vooralsnog gelden tot en met 6 april.

We zijn ervan bewust dat dit verregaande gevolgen heeft voor cliënten en hun familie, medewerkers, vrijwilligers en leveranciers.

Wat zijn hygiëne maatregelen die voor iedereen gelden?

 • Schud geen handen
 • Was de handen regelmatig met water en zeep
 • Houd afstand van elkaar ( 2 meter indien mogelijk)

Wat betekent dit voor bezoekers aan locaties van Lunet zorg?
Uitgangspunt is geen bezoek. We willen contact tussen mensen zoveel als mogelijk vermijden om eventuele besmetting tegen te gaan. Natuurlijk begrijpen we dat bezoek ook belangrijk is. Daar waar bezoek niet uit te stellen is, wordt in overleg gekeken naar de (alternatieve) mogelijkheden.

Wat betekent dit voor cliënten en medewerkers op woonpark De Donksbergen?
Alle maatregelen die al eerder waren ingesteld (in het kader van het Noro-virus) blijven van kracht.

Wat betekent dit voor cliënten en medewerkers op woonpark Eckartdal?
Om sociale bewegingen op het park te beperken, sluiten we met ingang van donderdag 12 maart de dagbestedingslocaties op woonpark Eckartdal en vinden vrijetijdsactiviteiten niet plaats. Dit betekent verder ook dat we de Herberg, Boerderij, Kapel en het Motorisch centrum gesloten houden.

Wat betekent dit voor cliënten en medewerkers op beide woonparken?
Omdat we contact tussen mensen waar mogelijk vermijden blijven cliënten, die wonen op de woonparken, op het woonpark. Dat betekent voor cliënten die woonachtig zijn op het woonpark en buiten het woonpark dagbesteding hebben, dat zij niet naar deze dagbesteding gaan. Ook omgedraaid: cliënten van buiten het woonpark en die dagbesteding hebben op een woonpark, gaan niet naar hun dagbesteding. We bieden cliënten een alternatief programma in hun woning.

Wat betekent dit voor ambulante cliënten en medewerkers?
Wijkpunten blijven open tot maandag 16 maart. Voor bezoekers aan het wijkpunt gelden de richtlijnen die we al langer hanteren.

Voordat een ambulant begeleider op huisbezoek gaat bij een cliënt, krijgt deze cliënt een telefoontje van de begeleider met vragen over actuele gezondheid. Heeft een cliënt symptomen (Recent hoesten en/of koorts boven de 38 graden) of kan de ondersteuningsvraag worden uitgesteld? Dan komt de ambulant begeleider niet op huisbezoek en neemt de cliënt contact op met de huisarts.

Heeft een cliënt symptomen en kan de ondersteuningsvraag niet worden uitgesteld, dan gebeurt dit telefonisch.

Wat betekent dit voor cliënten woonachtig en medewerkers werkzaam in wijk of dorp (buiten de woonparken)?
Hier gelden de algemene hygiënemaatregelen:

 • Handen wassen.
 • Afstand houden van elkaar (minimaal 2 meter indien mogelijk).
 • Geen handen schudden.

Cliënten kunnen zonder symptomen deelnemen aan huiselijke en andere activiteiten. Probeer het contact tussen mensen waar mogelijk te vermijden (houdt afstand tussen mensen).

Vanaf maandag 16 maart worden alle dagbestedingslocaties en wijkpunten van Lunet zorg gesloten. We vragen de begeleiders per cliënt passende alternatieve oplossingen te zoeken.

Wat betekent dit voor cliënten en medewerkers bij Kind en Jeugd?
De Kinderdienstencentra blijven vooralsnog open. Zolang de scholen open blijven gaan kinderen ook naar school, tenzij ze klachten hebben.

Wat betekent dit voor vrijwilligers?
Beperk het contact zoveel mogelijk. We willen contact tussen mensen zoveel als mogelijk vermijden om eventuele besmetting tegen te gaan.

Wat betekent dit voor deelname door cliënten aan vrijetijdsactiviteiten bij Lunet zorg?
Voorlopig worden bijeenkomsten, activiteiten en evenementen georganiseerd door Lunet zorg tot en met 6 april afgelast.

Wat betekent dit voor leveranciers (van Lunet zorg)?
Om te zorgen dat leveranciers zo lang mogelijk noodzakelijke werkzaamheden bij ons kunnen en mogen uitvoeren, voeren we alleen strikt noodzakelijke werkzaamheden uit. Wanneer een leverancier een locatie bezoekt, is het de bedoeling om 2 meter afstand te houden naar elkaar. Dit is bij de leverancier bekend.

Wat betekent dit voor kantoorpersoneel?
Daar waar mogelijk of gewenst werkt kantoorpersoneel vanuit thuis.

We vinden het belangrijk om snel en duidelijk te communiceren rondom het Coronavirus. Houd daarom het nieuws de komende periode goed in de gaten.

DIRECT NAAR

ALLE MAATREGELEN OP EEN RIJ:

LOCATIES DIE GESLOTEN ZIJN:
 • Dagbestedingslocaties buiten de woonparken worden vanaf 2 juni gefaseerd opgestart.
 • Dagbestedingslocaties op de woonparken dicht tot 1 oktober.
 • Woningen op woonparken en woningen/appartementencomplexen daarbuiten m.u.v. bezoekregeling (zie nieuwsoverzicht).
 • De Herberg en kapel op woonpark Eckartdal.
 • Het restaurant en ontmoetingsruimte op woonpark De Donksbergen.
 • Boerderij Eckartdal en boerderij De Donkse Hoef.
 • Bewegingscentra op beide woonparken.
 • Wijkpunten (wijkpunten zijn telefonisch bereikbaar).

Locaties van Lunet zorg die open zijn voor deelnemende cliënten en/of medewerkers:
 • Kinderdienstencentra in Eindhoven, Eersel en Maarheeze.
 • Logeerhuizen op de woonparken.
 • Croy 5.
 • Dienstencentrum Eckartdal.

Locaties van Lunet zorg die gesloten zijn voor bezoekers woonpark
 • Alle locaties op de woonparken van Lunet zorg zijn gesloten voor bezoekers m.u.v. bezoekregeling (zie nieuwsoverzicht).
 • Op de woonparken hebben we ook maatregelen genomen wat betreft recreatieve bezoekers van het woonpark. Met borden bij de ingang van het woonpark wordt aan wandelaars, joggers en fietsen dringend verzocht niet op het woonpark te komen.

Woon- en werklocaties, winkels en wijkpunten buiten de woonparken:
 • Alle locaties zijn gesloten voor bezoekers m.u.v. bezoekregeling (zie nieuwsoverzicht).
 • Sommige wijkpunten zijn incidenteel open voor noodzakelijke individuele zorg en voor kleinschalige activiteiten. Wijkpunten zijn wel telefonisch te bereiken.
 • Dagbestedingslocaties worden gefaseerd opgestart vanaf 2 juni.