Updates Coronavirus

By 27/03/2020Nieuws

Updates Coronavirus

Op deze pagina publiceren wij de laatste updates met betrekking tot het Coronavirus. Kom regelmatig terug zodat u op de hoogte bent van het laatste nieuws.

Update 27 maart | 14.30 uur

Maatregelen van kracht tot en met 6 april
Eerder hebben we afgesproken dat alle Corona maatregelen bij Lunet zorg tot en met 6 april van kracht blijven. In de loop van de week voor maandag 6 april nemen we een besluit – op basis van landelijke richtlijnen – of deze periode wordt verlengd of niet.


Update 25 maart | 21.00 uur

De laatste ‘Update: Alle maatregelen op een rijtje’ op onze website is van 12 maart. In de dagen daarna volgen landelijke ontwikkelingen en lokale gebeurtenissen elkaar in een razend tempo op. Op onze website hebt u dit kunnen lezen. We snappen dat de opeenvolgende ontwikkelingen en de maatregelen die daar uit voortkomen soms niet bij te houden zijn. Wat vandaag nieuw is, is morgenvroeg weer passé. We proberen op onze website zo actueel mogelijk te zijn, maar we gaan wel zorgvuldig om met de houdbaarheidsdatum van een nieuw bericht.

Het nieuws van de laatste dagen samengevat
Stapsgewijs zijn vorige week dagbestedingslocaties, wijkpunten, ontmoetingsruimten op de woonparken en tenslotte alle locaties van Lunet zorg gesloten voor iedereen die geen cliënt, medewerker of noodzakelijk leverancier is. Preventieve maatregelen die we nemen om besmetting van het Coronavirus tegen te gaan. Dat dit enorm veel impact heeft bij iedereen die betrokken is bij Lunet zorg, weten we maar al te goed. Even niet naar je kind, broer, zus, bezoekvriendin of verwant. Dat is niet niks. En op maandag 23 maart werd ‘elkaar even zien en aanraken‘ nog moeilijker: cliënten mochten sinds die dag niet meer logeren bij familie of verwanten en ook een bezoekje aan ‘thuis’ wordt sterk afgeraden. Elkaar even zien en spreken gaat nu vooral via telefoon, skype of whatssapp. En hoelang dat nog duurt? Niemand kan het precies vertellen.

Alle maatregelen op een rijtje

Locaties van Lunet zorg die gesloten zijn voor bezoek:

 • Dagbestedingslocaties op de woonparken en daarbuiten.
 • Woningen op woonparken en woningen/appartementencomplexen daarbuiten.
 • De Herberg en kapel op woonpark Eckartdal en het restaurant en ontmoetingsruimte op woonpark De Donksbergen zijn gesloten.
 • Boerderij Eckartdal en boerderij De Donkse Hoef.
 • Bewegingscentra op beide woonparken.
 • Wijkpunten (wijkpunten zijn telefonisch bereikbaar).

Open:

 • Kinderdienstencentra in Eindhoven, Eersel en Maarheeze.
 • Logeerhuizen op de woonparken.
 • Croy 5.
 • Dienstencentrum Eckartdal.

Dit betekent voor bezoekers op het woonpark:

 • Alle locaties op de woonparken van Lunet zorg zijn gesloten voor bezoekers. Onder een bezoeker verstaan wij iedereen die geen cliënt van Lunet zorg, medewerker of noodzakelijke leverancier is.
 • Op de woonparken hebben we ook maatregelen genomen wat betreft bezoekers en gebruikers van het woonpark. Met borden bij de ingang van het woonpark wordt aan wandelaars, joggers en fietsen dringend verzocht niet op het woonpark te komen.

Dit betekent voor bezoekers aan woon- en werklocaties, winkels en wijkpunten buiten de woonparken:

Alle locaties zijn gesloten voor bezoekers. Sommige wijkpunten zijn incidenteel open voor noodzakelijke individuele zorg en voor kleinschalige activiteiten. Wijkpunten zijn telefonisch te bereiken.

Dit betekent voor cliënten:

Vanaf 23 maart 12.00 uur mogen zij niet meer elders logeren en wordt bezoek aan familie, vrienden, verwanten sterk afgeraden. We proberen op deze manier sociaal contact zo veel als mogelijk te vermijden om besmetting tegen te gaan.

Houd het update nieuws in de gaten
Met de berichten op onze website proberen we alle betrokkenen bij Lunet zorg op de hoogte te houden van de effecten van de landelijke ontwikkeling rondom Corona en de maatregelen die we als zorgorganisatie nemen. Houd daarom het nieuws op onze website de komende periode goed in de gaten.


Update 24 maart | 09.00 uur

Ondersteuning in wijk en dorp gaat door met aanpassing
Op 16 maart zijn – naast alle dagbestedingslocaties – ook de wijkpunten in Eindhovense stadsdelen en in De Kempen gesloten. Omdat we het belangrijk vinden dat de ondersteuning aan veelal zelfstandig wonende cliënten gewoon doorgaat, vinden ondersteuningsgesprekken tussen ambulant begeleiders en cliënten daar waar mogelijk telefonisch plaats. Het wijkpunt is daarnaast telefonisch bereikbaar voor vragen van cliënten.

Onze wijkpunten zijn weliswaar gesloten voor dagbesteding, ontmoeting en samen koken en eten, individuele begeleidingsmomenten en kleinschalige activiteiten vinden er nog steeds plaats met inachtneming van de preventieve maatregelen. Koken voor sommige cliënten in de buurt en andere noodzakelijk zorg vindt op die manier in aangepaste vorm zijn doorgang.


Update 23 maart | 10.00 uur

Logeerhuizen blijven (vooralsnog) open
Vandaag (maandag 23 maart) is een artikel gepubliceerd in het ED over ‘de sluiting van locaties van Lunet zorg voor bezoek met ingang van maandag 23 maart 12.00 uur’. Hierin staat ook dat onze logeerhuizen zijn gesloten. Dit klopt niet, de logeerhuizen blijven (vooralsnog) open.


Update 20 maart | 17.00 uur

Sluiting van locaties van Lunet zorg voor bezoek met ingang van maandag 23 maart 12.00 uur
De ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Op landelijke niveau hebben GGD, Veiligheidsregio’s en zorgpartners (RONAZ) nieuwe maatregelen afgesproken, waaronder het preventief sluiten van alle intramurale zorginstellingen (voor bezoek). In lijn met deze landelijke richtlijnen hebben we – na het al eerder sluiten van dagbestedingslocaties en wijksteunpunten – het besluit genomen om met ingang van maandag 23 maart 12.00 uur al onze locaties preventief te sluiten voor bezoek. Dit geldt voor zowel de woningen op beide woonparken als voor alle overige locaties van Lunet zorg in Eindhoven en De Kempen.

We hebben dit moeilijke en uitzonderlijke besluit genomen om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Alleen zo kunnen we cliënten, hun verwanten en medewerkers zo goed als mogelijk beschermen tegen besmetting.

Onder een bezoeker verstaan wij iedereen die geen cliënt van Lunet zorg, medewerker of noodzakelijke leverancier is. In die lijn willen wij ook gebruikers van de woonparken zoals wandelaars, joggers en fietsers dringend verzoeken de komende periode geen gebruik te maken van het woonpark.

Ook nemen we maatregelen over logeren. Cliënten kunnen ervoor kiezen om naar huis te gaan of op de woning bij Lunet zorg te blijven. Als ouders/vertegenwoordigers en cliënt ervoor kiezen om hun familielid mee naar huis te nemen, dan is dat in ieder geval t/m 6 april en zo lang deze landelijke maatregel geldt. Als u uw familielid op wilt komen halen, dan kan dat tot maandag 23 maart 12.00 uur. Neemt u alstublieft contact op met de locatie om gezamenlijk een goed moment af te stemmen.

Wij weten dat het nemen van deze maatregel erg veel impact heeft voor cliënten en medewerkers. We begrijpen dat deze maatregel ook voor u en voor familie, vrienden en verwanten erg moeilijk is. We doen er alles aan om deze erg spannende en uitzonderlijke periode zo veilig mogelijk door te komen. Samen met alle Nederlanders hopen we dat door het nemen en respecteren van de maatregelen we allemaal zo snel als mogelijk deze periode achter de rug hebben.

Deze maatregelen gelden niet voor de logeerhuizen van cluster Kind en Jeugd en de Kinderdienstencentra.


Update 19 maart | 17.45 uur

Alle genoemde Corona  maatregelen bij Lunet zorg blijven, tot nader bericht, tot en met 6 april van kracht.


Update 18 maart | 21.25 uur

Onze alternatieve dagbesteding in de woningen
Bij Lunet zorg organiseren we sinds kort alternatieve ontwikkelingsgerichte dagbesteding in iedere woning. Het is voor onze bewoners weliswaar niet op hun vertrouwde werkplek, maar wel met hun eigen begeleiders van de dagbesteding. Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 6 april.

Eerder beperkten we al de ‘bewegingen’ op woonpark Eckartdal in Eindhoven en op woonpark De Donksbergen in Duizel zoveel als mogelijk. Dat deden we deels door het sluiten van onze dagbestedingslocaties op beide woonparken. Onze dagbestedingslocatie en wijksteunpunten buiten het woonpark in regio Eindhoven en De Kempen volgden een paar dagen later op maandag 16 maart.

Plotseling zit dan iedereen thuis. Even voelde dat voor een enkeling als een lekker dagje vrij, maar voor de meesten niet. Laten zien waar je goed in bent en blij van wordt? Dat ga je snel missen. Daarom hebben we het nu anders georganiseerd. Naar de dagbesteding kan niet meer, maar met de dagbesteding kunnen we wel naar onze bewoners toe. En dat doen we dus.


Update 18 maart | 15.00 uur

Kinderdienstencentra en logeerhuizen van Lunet zorg niet gesloten
Op 16 maart hebben we onze dagbestedingscentra en wijksteunpunten gesloten om besmetting van het Coronavirus zoveel als mogelijk tegen te gaan. Voor de Kinderdienstencentra in Eindhoven, Maarheeze en Eersel en de logeerhuizen op onze woonparken gelden andere afspraken.

De kinderen die hier verblijven vallen namelijk niet onder onderwijs maar onder het verlenen van zorg. De kinderen en ouders zijn nu extra kwetsbaar. Daarom hebben we besloten om zowel de Kinderdienstencentra en de logeerhuizen open te houden, omdat we van mening zijn dat continuïteit in de thuissituatie en continuïteit voor het kind nu extra belangrijk zijn. Natuurlijk worden ook hier alle hygiëne richtlijnen van het RIVM en de protocollen van Lunet zorg gevolgd. De gezondheid van onze medewerkers en de cliëntjes heeft vanzelfsprekend de hoogste prioriteit.


Update 13 maart | 22.00 uur

Als een medewerker koorts inclusief hoesten heeft gehad en alle klachten zijn verdwenen, mag de medewerker 24 uur na de laatste klachten weer aan het werk. Als er nog wat lichte restklachten zijn, dan is overleg met manager gewenst die bij twijfel met de arts zal overleggen.


Update 13 maart | 15.30 uur

Dagbesteding en wijksteunpunten gesloten vanaf maandag 16 maart
Op basis van nieuwe richtlijnen hebben wij besloten om alle locaties dagbesteding en wijksteunpunten te sluiten vanaf maandag 16 maart. Eerder beperkten we al de ‘bewegingen’ op woonpark Eckartdal in Eindhoven en op woonpark De Donksbergen in Duizel zoveel als mogelijk.

Deze maatregel geldt in ieder geval tot en met 5 april.


Update 12 maart | 17.00 uur

Preventieve maatregelen Lunet zorg Corona
We vinden het belangrijk dat we de zorg voor onze cliënten samen op een goede en veilige manier laten doorgaan.

Om snel en adequaat te kunnen reageren op besmetting door het Coronavirus, is er sinds de uitbraak dagelijks intensief overleg om iedereen in onze organisatie te informeren. We hebben preventieve maatregelen genomen om besmetting zo goed als mogelijk te voorkomen. We volgen hierin de richtlijnen van de GGD en het RIVM.

De nieuwe richtlijnen in Brabant voor het Coronavirus gaan uit van ‘Sociale onthouding’. Dat betekent dat contact tussen mensen waar mogelijk vermeden moet worden.

Het Coördinatieteam Corona Lunet zorg heeft daarom besloten om de ‘bewegingen’ op woonpark Eckartdal in Eindhoven en op woonpark De Donksbergen in Duizel zoveel als mogelijk te beperken.

Ook voor alle locaties buiten de woonparken volgen we de vernieuwde en aangescherpte richtlijnen RIVM rondom het Coronavirus. De maatregelen gaan vooralsnog gelden tot en met 31 maart.

We zijn ervan bewust dat dit verregaande gevolgen heeft voor cliënten en hun familie, medewerkers, vrijwilligers en leveranciers.

Wat zijn hygiëne maatregelen die voor iedereen gelden?

 • Schud geen handen
 • Was de handen regelmatig met water en zeep
 • Houd afstand van elkaar ( 2 meter indien mogelijk)

Wat betekent dit voor bezoekers aan locaties van Lunet zorg?
Uitgangspunt is geen bezoek. We willen contact tussen mensen zoveel als mogelijk vermijden om eventuele besmetting tegen te gaan. Natuurlijk begrijpen we dat bezoek ook belangrijk is. Daar waar bezoek niet uit te stellen is, wordt in overleg gekeken naar de (alternatieve) mogelijkheden.

Wat betekent dit voor cliënten en medewerkers op woonpark De Donksbergen?
Alle maatregelen die al eerder waren ingesteld (in het kader van het Noro-virus) blijven van kracht.

Wat betekent dit voor cliënten en medewerkers op woonpark Eckartdal?
Om sociale bewegingen op het park te beperken, sluiten we met ingang van donderdag 12 maart de dagbestedingslocaties op woonpark Eckartdal en vinden vrijetijdsactiviteiten niet plaats. Dit betekent verder ook dat we de Herberg, Boerderij, Kapel en het Motorisch centrum gesloten houden.

Wat betekent dit voor cliënten en medewerkers op beide woonparken?
Omdat we contact tussen mensen waar mogelijk vermijden blijven cliënten, die wonen op de woonparken, op het woonpark. Dat betekent voor cliënten die woonachtig zijn op het woonpark en buiten het woonpark dagbesteding hebben, dat zij niet naar deze dagbesteding gaan. Ook omgedraaid: cliënten van buiten het woonpark en die dagbesteding hebben op een woonpark, gaan niet naar hun dagbesteding. We bieden cliënten een alternatief programma in hun woning.

Wat betekent dit voor ambulante cliënten en medewerkers?
Wijkpunten blijven open tot maandag 16 maart. Voor bezoekers aan het wijkpunt gelden de richtlijnen die we al langer hanteren.

Voordat een ambulant begeleider op huisbezoek gaat bij een cliënt, krijgt deze cliënt een telefoontje van de begeleider met vragen over actuele gezondheid. Heeft een cliënt symptomen (Recent hoesten en/of koorts boven de 38 graden) of kan de ondersteuningsvraag worden uitgesteld? Dan komt de ambulant begeleider niet op huisbezoek en neemt de cliënt contact op met de huisarts.

Heeft een cliënt symptomen en kan de ondersteuningsvraag niet worden uitgesteld, dan gebeurt dit telefonisch.

Wat betekent dit voor cliënten woonachtig en medewerkers werkzaam in wijk of dorp (buiten de woonparken)?
Hier gelden de algemene hygiënemaatregelen:

 • Handen wassen.
 • Afstand houden van elkaar (minimaal 2 meter indien mogelijk).
 • Geen handen schudden.

Cliënten kunnen zonder symptomen deelnemen aan huiselijke en andere activiteiten. Probeer het contact tussen mensen waar mogelijk te vermijden (houdt afstand tussen mensen).

Vanaf maandag 16 maart worden alle dagbestedingslocaties en wijkpunten van Lunet zorg gesloten. We vragen de begeleiders per cliënt passende alternatieve oplossingen te zoeken.

Wat betekent dit voor cliënten en medewerkers bij Kind en Jeugd?
De Kinderdienstencentra blijven vooralsnog open. Zolang de scholen open blijven gaan kinderen ook naar school, tenzij ze klachten hebben.

Wat betekent dit voor vrijwilligers?
Beperk het contact zoveel mogelijk. We willen contact tussen mensen zoveel als mogelijk vermijden om eventuele besmetting tegen te gaan.

Wat betekent dit voor deelname door cliënten aan vrijetijdsactiviteiten bij Lunet zorg?
Voorlopig worden bijeenkomsten, activiteiten en evenementen georganiseerd door Lunet zorg t/m 31 maart afgelast.

Wat betekent dit voor leveranciers (van Lunet zorg)?
Om te zorgen dat leveranciers zo lang mogelijk noodzakelijke werkzaamheden bij ons kunnen en mogen uitvoeren, voeren we alleen strikt noodzakelijke werkzaamheden uit. Wanneer een leverancier een locatie bezoekt, is het de bedoeling om 2 meter afstand te houden naar elkaar. Dit is bij de leverancier bekend.

Wat betekent dit voor kantoorpersoneel?
Daar waar mogelijk of gewenst werkt kantoorpersoneel vanuit thuis.

We vinden het belangrijk om snel en duidelijk te communiceren rondom het Coronavirus. Houd daarom het nieuws de komende periode goed in de gaten.

Video wat kun je doen tegen coronavirus

Video Thuisarts.nl uitleg over corona

Video corona in taal voor allemaal

Handige uitleg met pictogrammen

Corona explained in Englisch | Turkisch | Arabic | Tigrinya