Nieuws updates Coronavirus

By 18/11/2020Nieuws

Nieuws updates Coronavirus

Klik hier voor alle maatregelen op een rijte

Vragen?
Bel de Corona helpdesk ‘Lunet Luistert’. Speciaal voor cliënten en hun naasten. Elke werkdag bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur op 088 551 6000

Meer weten?
Veelgestelde vragen en nog meer handige info & hulpmiddelen vind je op de pagina alle info over het coronavirus.

Zing mee met ons lied ‘Geef het maar door’
Voor de Dag van de zorg hebben wij het lied ‘Geef het maar door’ speciaal voor onze medewerkers en vrijwilligers geschreven.


Update 18 november 16.15 uur | Landelijke maatregelen per 18 november voor cliënten

Wat verandert er:

 • Bezoek binnen de woning per cliënt
  • maximaal 3 personen per dag (was 2)
 • Buiten de woning
  • wandelen en fietsen is toegestaan met maximaal 4 personen of met één huishouding (lees is één woning)
   • uitzondering: kinderen tot 12 jaar tellen niet mee
 • Sporten: je mag sporten met maximaal 4 personen of met één huishouding.
 • Vrijetijdsactiviteiten mag met maximaal 4 personen of met cliënten uit één huishouden

Wat blijft hetzelfde:

Lees alle nieuwe maatregelen hier op de website van Rijksoverheid

Op de overzichtskaart vind je alle maatregelen handig bij elkaar. Deze is ook beschikbaar in pictoversie.


Update 18 november 07.00 uur | Persconferentie en nieuwe landelijke richtlijnen

Gisterenavond was de landelijke persconferentie. Zo snel als mogelijk worden de nieuwe richtlijnen voor Lunet zorg uitgewerkt. In de komende dagen volgt hierover meer nieuws. Bezoek dus regelmatig de website en blijf op de hoogte!


Update 4 november 15.00 uur | Aangescherpte landelijke maatregelen per 4 november voor cliënten

Gisterenavond, dinsdag 3 november, was weer de landelijke persconferentie. Wat betekent dit voor cliënten? Hieronder lees je de aangescherpte maatregelen.

 Cliënten

 • Bezoek binnen de woning per cliënt
  • maximaal 2 personen per dag (was 3)
 • Buiten de woning
  • wandelen en fietsen is toegestaan met maximaal 2 personen of met één huishouding (lees is één woning)
   • uitzondering: kinderen tot 12 jaar tellen niet mee
  • Vakanties
  • Logeren & bezoek code oranje land
   • op bezoek gaan of logeren bij familie in België (code oranje) is niet toegestaan
  • Sporten
   • alleen sporten mag, in één huishouding ook. Niet in een andere samenstelling van groep.

Lees alle nieuwe maatregelen hier op de website van Rijksoverheid

Het kan zijn dat er regionaal nog aanvullende maatregelen komen. Deze zijn op dit moment nog niet bekend. Op de overzichtskaart vind je alle maatregelen handig bij elkaar. Deze is ook beschikbaar in pictoversie.


Wat blijft hetzelfde:

 • Vrijetijdsactiviteiten mag met maximaal 2 personen of met cliënten uit één huishouden
 • Zwembad De Donksbergen en Eckartdal blijft open op basis van de zwemplanning voor één client of meerdere cliënten uit dezelfde woning
 • Dagbesteding woonparken: zoveel mogelijk met cliënten uit één woning
 • Mondmasker voor medewerkers is verplicht
  • indien er geen 1,5 meter afstand bewaard kan worden
  • in publieke ruimtes
 • Cliënten hoeven geen mondmasker te dragen, mag wel
 • Dringend advies voor cliënten om in de publieke ruimtes zoals een supermarkt een mondkapje te dragen
 • Wijkpunten zijn alleen toegankelijk voor de cliënten en niet voor extern bezoek

Update 4 november 07.00 uur | Persconferentie en nieuwe landelijke richtlijnen

Gisterenavond was de landelijke persconferentie. Zo snel als mogelijk worden de nieuwe richtlijnen voor Lunet zorg uitgewerkt. In de komende dagen volgt hierover meer nieuws. Bezoek dus regelmatig de website en blijf op de hoogte!


Update 19 oktober 15.30 uur | Nieuwe maatregelen naar aanleiding van persconferentie

Dinsdagavond 13 oktober zijn er landelijk nieuwe- en aangescherpte coronamaatregelen aangekondigd. Wat kan wel en wat kan niet? Hieronder leest u de nieuwe maatregelen die binnen Lunet zorg zijn getroffen en per 16 oktober zijn ingegaan.

 • LuuXX Geldrop horeca:
  • Wel: open voor dagbesteding en cliënten.
  • Niet: géén toegang voor externe bezoekers.
 • Wijkpunten:
  • Wel: open voor dagbesteding, cliënten en vrijwilligers.
  • Niet: géén toegang voor externe bezoekers.
 • Lunet zorg horeca (Herberg Eckdartdal en Restaurant De Donksbergen):
  • Wel: toegankelijk voor cliënten, hun verwanten en begeleiding (ook vrijwilligers). Dit kan alleen op reservering. De reservering wordt verzorgd door het team van de cliënt. Op de horecalocatie kan niet ter plaatse gereserveerd worden. Verwanten en vrijwilligers moeten een medisch mondkapje dragen. Dit wordt verstrekt door het woonteam van de cliënt.
  • Niet: toegankelijk voor externe bezoekers.

Vragen?
Heeft u nog een vragen? Neem dan contact op met uw Lunet zorg contactpersoon.


Update 19 oktober 15.00 uur | Regels voor vakantie

De overheid heeft alle inwoners van Nederland gevraagd de reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken. En alleen te reizen als het noodzakelijk is. Iedereen moet er alert op zijn het virus niet verder te verspreiden. Niet in het binnenland en niet in het buitenland. Lees hier de adviezen op de website van Rijksoverheid.

Lunet zorg vakantie maatregelen voor cliënten:

 • Niet: op vakantie gaan kan niet.
 • Uitzondering: is er toch een hele goede reden voor een vakantie? Dan gaat dit in overleg met de manager. Dit is altijd maatwerk en de manager beslist over het wel of niet doorgaan van de vakantie. De veiligheid van iedereen staat natuurlijk voorop.

Update 14 oktober 07.30 uur | Persconferentie en nieuwe landelijke richtlijnen

Gisterenavond was de landelijke persconferentie. Zo snel als mogelijk worden de nieuwe richtlijnen voor Lunet zorg uitgewerkt. In de komende dagen volgt hierover meer nieuws. Bezoek dus regelmatig de website en blijf op de hoogte!


Update 13 oktober 21.00 uur | Bij Lunet zorg dragen we een mondmasker, tenzij

Veiligheid vinden we binnen Lunet zorg erg belangrijk. Zeker gezien het oplopend aantal besmettingen de laatste weken. Daarom dragen we bij Lunet zorg in bepaalde situaties voortaan een medisch mondmasker. We volgen hierin de adviezen van onze overheid.

Het dragen van een mondmasker is verplicht voor:

 • Zorgmedewerkers in situaties waarbij anderhalve meter afstand niet gegarandeerd kan worden (bijvoorbeeld tijdens de persoonlijke verzorging).
 • Bezoekers dragen een mondmasker bij binnenkomst op een locatie van Lunet zorg waar ook cliënten verblijven. De medische mondmaskers worden bij binnenkomst door een medewerker van Lunet zorg aan de bezoeker gegeven.

Wie is een bezoeker?

Iedereen die niet in de directie omgeving van een cliënt werkt, is een bezoeker. Dus ouders, familie en vrienden van cliënten, maar ook leveranciers, een huisarts, een manager of teamleider dragen voortaan een mondmasker bij binnenkomst op een locatie van Lunet zorg waar cliënten verblijven.

Uitzondering op de regel

Voor onze cliënten geldt geen mondmaskerverplichting op locaties van Lunet zorg. Voor zorgmedewerkers en bezoekers wel, maar soms heeft het dragen van een mondmasker een averechts effect in de begeleiding van of benadering naar cliënten.  We willen graag maatwerk leveren. Uitzonderingen zijn dus bespreekbaar.

Wanneer wel en wanneer geen mondmasker?

In onderstaand schema lees je wanneer wel of niet een mondmasker gedragen moet worden.

Mondmasker wel/niet Bezoek aan Medische Dienst In de woning Op de dagbesteding Horeca/ wijkpunten 
Cliënt neeneeneenee
Medewerker zorgjaalleen als de
afstand kleiner dan 1,5m is.
alleen als de
afstand kleiner dan 1,5m is.
 ja
Bezoekerjajajaja*
Vrijwilliger jajajaja

* Zittend aan een tafel hoeft een mondmasker niet.


Update 6 oktober 16.00 uur | Belangrijkste wijzigingen per 6 oktober

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Bezoek mag met maximaal 3 personen.
 • Bezoekers aan een locatie van Lunet zorg (woning, horeca, dagbesteding, enz.) worden bij binnenkomst verzocht een door Lunet zorg geleverd mondmasker te dragen. 
 • Voor cliënten is het dragen van een mondmasker niet verplicht.
 • Cliënt op bezoek of logeren bij familie in België  mag niet omdat dit een code oranje gebied is.
 • Het binnenzwembad op woonpark De Donksbergen is aangepast open vanaf 1 oktober.

Update 24 september 10.15 uur | Vanaf 1 oktober dagbesteding voor iedereen, maar wel anders

Zoals eerder aangekondigd gaat de dagbesteding op de woonparken vanaf 1 oktober gefaseerd open. Coördinerend begeleiders, teamleiders, managers en directie van de woonparken en ervaringsdeskundigen van de opstart van dagbestedingslocaties in Wijk en Dorp, hebben de afgelopen tijd intensief overlegd om samen te kijken wat cliënten van de woonparken nodig hebben als het gaat om dagbesteding.

Dagbesteding op de woonparken wordt anders dan voorheen
Het is een complexe puzzel. We moeten rekening houden met anderhalve meter afstand én de mate waarin cliënten kunnen omgaan met de basisregels. Daarom krijgt de ene cliënt dagbesteding op de vertrouwde plek. En de andere cliënt dagbesteding op een andere locatie. Voor iedereen geldt: de dagbesteding op de woonparken wordt anders dan voorheen.

Gefaseerd opstarten vanaf 1 oktober en verschillend per cluster
De uitvoering van deze ‘nieuwe’ dagbesteding op de woonparken start op 1 oktober. Dit gaan we gefaseerd en stap voor stap doen. Dit houdt in dat niet alle cliënten tegelijk gaan starten en dat er cliënten zijn die later dan 1 oktober gaan deelnemen aan de ‘nieuwe’ dagbesteding.

Maatwerk per cliënt
We willen goede en ontwikkelingsgerichte dagbesteding op maat blijven leveren. Daarom is per cliënt van het woonpark bekeken welke dagbestedingsvorm het beste bij hem of haar past. Ook wáár die dagbesteding het beste kan worden gegeven en met welke andere cliënten. We willen dat de samenstelling van de dagbestedingsgroepen zoveel mogelijk uit huisgenoten bestaat. Dit doen we om besmetting van of door anderen zoveel mogelijk te voorkomen.

Cluster Senioren en Somatiek
Het laatste halfjaar hebben we goede ervaring opgedaan met alternatieve vormen van dagbesteding. Zoals dagbesteding in de woning. Voor sommigen – vaak wat oudere – cliënten van cluster Senioren en Somatiek, bleek het rustiger om thuis dagbesteding te krijgen. Het sloot veel beter aan bij hun dagritme en tempo. Vanaf 7 oktober starten we ook hier de dagbesteding weer verder op.

Cluster Gedrag
Er zijn ook cliënten waarvan het netwerk het afgelopen jaar wel erg klein is geworden. Zij missen door het ontbreken van werken op een dagbestedingslocatie de collega’s, leuke ontmoetingen, structuur en de extra mogelijkheid tot ontwikkeling. De cliënten van cluster Gedrag, en dan met name de jongeren, zijn hard toe aan dagbesteding of werk ‘buitenshuis’. Daarom wordt dit vanaf 1 oktober voor deze groep opgestart.

Informatie
Over lokale en persoonlijke ontwikkelingen op het gebied van de dagbesteding worden betrokkenen geïnformeerd door de teams.


Update 7 september 10.00 uur | Cliënten Wielstraat, Mgr. Zwijsenstraat en Beerenbrouckstraat voorzichtig weer naar dagbestedingslocaties

 

In de groepswoningen aan de Wielstraat 18 in Geldrop en de Mgr. Zwijsenstraat en Beerenbrouckstraat in Valkenswaard, wonen cliënten die het moeilijk vinden om de basismaatregelen omtrent Corona structureel te hanteren. Daarom hebben we de mensen die hier wonen de afgelopen periode extra beschermd tegen vooral het risico op besmetting van buitenaf. Dat betekende onder andere dat zij niet meer naar hun werk- of dagbestedingsplek gingen en in plaats daarvan dagbesteding kregen op hun eigen woonlocatie.

 

Goed nieuws
Door onderzeeër verandering in de samenstelling van de bewonersgroep volgen deze woningen vanaf 1 september de voor iedereen geldende richtlijnen van het RIVM en niet meer de extra maatregelen die Lunet zorg hanteerden om besmetting te voorkomen. Voor deze cliënten betekent dit dat zij onder andere weer kunnen gaan uitkijken naar een stap voor stap beginnen met dagbesteding op hun werk- of dagbestedingslocatie.

 


Update 19 augustus 16.00 uur | Dagbesteding vanaf 1 oktober

 

Vanaf 1 oktober gaat bij Lunet zorg de dagbesteding een nieuwe fase in. Op de woonparken starten we gefaseerd de dagbestedingslocaties op. In Wijk en Dorp – waar vanaf juni dit jaar stapsgewijs dagbestedingslocaties alweer in gebruik zijn genomen – verruimen we daar waar mogelijk het aantal dagdelen dagbesteding per cliënt.

 

Voor beide ontwikkelingen geldt dat we het stap voor stap doen. We verwachten dat in de laatste maanden van dit jaar de dagbesteding op de dagbestedingslocaties steeds meer vorm gaat krijgen, e.e.a. afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Corona.

 


Update 21 juli 11.15 uur | Dagbesteding stap voor stap

 

Dagbesteding zoals de cliënten van ons gewend waren voordat Corona kwam. Dat is waar we naar streven. Maar voordat het zover is, willen we vooral dagbesteding bieden in een veilige omgeving. Dat betekent kleine groepen en zo weinig mogelijk (vervoers)bewegingen. Dit geldt voor dagbesteding in wijk en dorp. Dagbesteding op de woonparken wordt van 1 oktober gefaseerd opgestart.

 

Drie dagen per week dagbesteding|
Sinds 1 juli jl. is de dagbesteding weer opgestart. Wel met kleinere  groepen dan normaal. We willen cliënten laten wennen aan de nieuwe situatie. Kleinere groepen betekent ook dat het aantal dagen dagbesteding in de week per cliënt anders is dan voorheen. Daarom wordt er in deze periode drie dagen per week dagbesteding gegeven op de dagbestedingslocaties. Op de andere dagen werken de collega’s van de dagbesteding op de woonlocaties.


Update 20 juli 13.45 uur |  Goed nieuws! Vanaf 20 juli opstarten vrijwilligerswerk

 

Het kabinet heeft per 1 juli diverse maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19) versoepeld. Hier zijn wij heel verheugd over. Als we samen de algemene landelijke regels in acht nemen kan en mag bijna alles weer.

 

Door de verruiming van de maatregelen kan ook het vrijwilligerswerk weer opgestart worden. Wij en de cliënten zijn hier super blij mee. Het vrijwilligerswerk wordt per 20 juli a.s. weer opgestart. De vrijwilligers zijn door iedereen ontzettend gemist!

Veiligheid staat voorop
Als u vrijwilligerswerk verricht binnen Lunet zorg, is het natuurlijk voor uzelf én de cliënt belangrijk dat dit veilig gebeurt. Binnen Lunet zorg hanteren we daarom ook de landelijke basisregels:

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen. Van onze kant zorgen wij ervoor dat medewerkers en cliënten bij corona gerelateerde klachten worden getest.
 • Houd 1,5 meter afstand en vermijd drukte.
 • Was vaak uw handen, in ieder geval bij binnenkomst.
 • Nies en hoest in de elleboog.

Weer aan de slag vanaf 20 juli? Wilt u weer aan de slag als vrijwilliger? Neem dan contact op met uw contactpersoon vrijwilligers binnen het team.

 


Update 14 juli 15.00 uur | Regels voor kinderen & jeugd na vakantie in een code rood of oranje land

 

Voor wie geldt de quarantaine na een vakantie in een oranje of rood land?

 

 • De landelijke quarantaine regels gelden niet voor kinderen onder de 12 jaar. Kinderen onder de 12 jaar mogen na de vakantie gewoon naar school en aan sportactiviteiten deelnemen. Voor hen geldt deze uitzondering omdat zij nauwelijks een rol spelen bij besmetting met COVID-19.
 • De landelijke quarantaine regels gelden wel voor kinderen boven de 12 jaar.

 

Wat zijn de regels voor ouders na een vakantie in landen met een oranje of rood reisadvies?

 • Ouders moeten na vakantie in een oranje of rood land thuisblijven en mogen niet op het KDC of op het schoolplein komen. Voor eventueel halen en brengen van kinderen moeten ze dan anderen vragen.

 

Klik hier om naar het overzicht van code rood & oranje landen op de website van de Rijksoverheid te gaan.

 

Dit bericht is een aanvulling op de update van 1 juli jl.

 


Update 3 juli 13.00 uur | Opstarten dagbesteding en wijkpunten juli

Sinds juni worden gefaseerd dagbesteding en wijkpunten opgestart. Dit gebeurt in de aanvangsfase met een beperkte groep cliënten. Het streven is dat we in de loop van juli voor de meeste cliënten een passend aanbod hebben.

 

Het kan voorkomen dat een cliënt (tijdelijk) andere dagbesteding ontvangt dan hij/zij normaal gesproken krijgt. Ook kan het zijn dat dit op een andere plek gebeurd. We proberen, daar waar mogelijk, die begeleiding te bieden die de cliënt gewend is.

 

We realiseren ons dat er cliënten zijn die op dit moment nog geen passende dagbesteding krijgen. We doen ons uiterste best om op zo kort mogelijke termijn een passend aanbod met deze ouders en cliënten te bespreken.

 


Update 1 juli 15.30 uur | Bezoek/logeer- en vakantieregelingen per 1 juli 2020

 

Het kabinet heeft per 1 juli diverse maatregelen rondom het coronavirus (COVID-19) versoepeld. Hier zijn wij heel blij mee. Als we samen de algemene landelijke regels in acht nemen kan en mag bijna alles weer!

 

Bezoek- en logeer regeling met ingang van 1 juli
Er is gelukkig weer heel veel mogelijk. Maar omdat het coronavirus niet weg is, blijft het heel belangrijk dat we dit met zijn allen veilig doen. Daar hebben we ook uw hulp bij nodig. Als u op bezoek gaat bij uw verwant, komt u “thuis” bij uw verwant en tegelijkertijd ook bij zijn of haar medebewoners. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het voor u, uw verwant, de Lunet zorg begeleiders én de medebewoners veilig is en blijft.

 

Ons dringende verzoek aan u is daarom of u samen met de begeleiders bezoek- en logeer afspraken wilt maken. Als u op bezoek wilt komen, overleg vooraf even met de begeleider wat een goed moment is. Zo voorkomen we dat het door te veel bezoekers op hetzelfde moment te druk wordt én kunnen we ons aan de 1,5 meter en hygiëneregels houden. Want de landelijke basisregels gelden natuurlijk ook binnen Lunet zorg, dus:

 • Heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
  • Van onze kant zorgen wij ervoor dat medewerkers en cliënten bij corona gerelateerde klachten worden getest.
 • Houd 1,5 meter afstand en vermijd drukte.
 • Was vaak uw handen, in ieder geval bij binnenkomst
 • Nies en hoest in de elleboog.

 

Logeren is ook weer mogelijk. Net zoals bij op bezoek komen, staat veiligheid voorop en gelden bovenstaande landelijke basisregels. Komt uw verwant tijdens het logeren in contact met iemand met een (vermoedelijke) corona besmetting? Dan blijft uw verwant 2 weken bij u thuis in quarantaine. Zo zorgen we samen voor een veilige omgeving voor alle cliënten.

 

Vakantie
Op vakantie gaan kan weer. Neemt u zelf uw verwant mee op vakantie? Dit kan vanaf 1 juli. Dan gelden de landelijke regels en maatregelen en bent u verantwoordelijk om deze na te leven. Bijvoorbeeld:

 • Komt uw verwant tijdens de vakantie in contact met iemand met een (vermoedelijke) corona besmetting? Dan blijft uw verwant 2 weken bij u thuis in quarantaine.
 • Gaat u naar een land waarvoor de landelijke richtlijn is dat er na thuiskomst 2 weken thuisquarantaine is voorgeschreven? Dan blijft in dat geval ook uw verwant 2 weken bij u thuis in quarantaine.

 

Meer weten? Kijk op de website van Rijksoverheid

 

Wordt de reis georganiseerd door de woning of het team van uw verwant? Dan is Lunet zorg uiteraard verantwoordelijk om deze regels na te leven. Deze groepsreizen kunnen vanaf 15 juli weer georganiseerd worden.

 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen?
Voor vragen kunt u contact opnemen met de begeleiding en/of de manager van uw verwant. Voor alle landelijke maatregelen verwijzen wij u naar de website van het RIVM: www.rivm.nl.

 

Download hier de handige routekaart van de Rijksoverheid met de landelijke regels en richtlijnen vanaf 1 juli.

DIRECT NAAR