speltherapie

Speltherapie

Voor wie?

Wij zijn er om kinderen en volwassenen met wie het om emotionele redenen niet goed gaat in het dagelijkse leven te helpen. Bijvoorbeeld bij trauma’s, ik zwakte, hechtingsproblematiek of gestagneerde rouwverwerking. Dit doen we met de inzet van speltherapie.

Wat

Cliënten komen bijvoorbeeld naar speltherapie voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld, het opnieuw doorlopen van de hechtingsfases, een plaats geven aan ingrijpende gebeurtenissen in het levensverhaal en rouwverwerking.

Hoe helpen we je?

Wij starten met een spelobservatie. Dit is om samen te bekijken of speltherapie een geschikte behandelingsmethode is. En soms is dit ter aanvulling van de algehele diagnostiek. In overleg met een gedragsdeskundige, ouders/wettelijk vertegenwoordiger en cliëntbegeleider formuleren we de doelstellingen. Hierna kunnen we starten met speltherapeutische behandeling. Eens per drie maanden vindt een evaluatie plaats van het therapeutisch proces en worden doelstellingen bijgesteld.

Het resultaat

De cliënt functioneert weer beter in het dagelijkse leven. (Gedrags)problemen zijn afgenomen doordat de cliënt geen of minder emotionele last ervaart. Met als resultaat een toename van de kwaliteit van leven voor cliënt en vaak ook voor de mensen in zijn/haar omgeving.

Specialist

Speltherapie is een non-verbale therapievorm. Dat maakt het toegankelijk voor iedereen die niet zo makkelijk praat over zichzelf en problemen. Of voor iedereen die niet weet hoe je moet praten over emoties en complexe gebeurtenissen. Bij speltherapie hebben we het spelenderwijs over moeilijke thema’s. Dat maakt dat veel cliënten heel graag naar de therapie komen.

Vragen over speltherapie?

Voor al je vragen over speltherapie kun je terecht bij het Cliëntbureau. Op werkdagen staan ze tussen 8.30 – 17.00 uur voor je klaar. Je kan ons bellen op 088 551 6000 of een mail sturen naar clientbureau@lunetzorg.nl.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier. Met alle gegevens gaan we vertrouwelijk om. We gebruiken deze gegevens om jouw ondersteuningsvraag goed in beeld te brengen zodat we je hulp op maat kunnen bieden.