autisme en verstandelijke beperking

Autisme en verstandelijke beperking

Autisme en verstandelijke beperking. Mensen met autisme hebben een andere manier van waarnemen en begrijpen van de wereld. Het hebben van autisme kan het ‘gewone’ dagelijkse functioneren lastig maken. Elke leeftijdsfase geeft specifieke vraagstellingen. Ondersteuning vanuit Lunet zorg is erop gericht de sterke kanten te benutten en steun te bieden bij de kwetsbaarheden. Samen zoeken we naar een oplossing die het beste bij je hulpvraag past.

Een greep uit onze autisme diensten

Diagnostiek

 • Onderzoek naar de sterke kanten en de ondersteuningsbehoefte
 • Onderzoek naar de zintuiglijke waarneming en prikkelverwerking
 • Onderzoek naar communicatiemogelijkheden
 • Gedragsanalyse
 • (Para)Medisch onderzoek

Behandeling en/of begeleiding

 • Psycho-educatie voor personen met autisme en voor omgeving (ouders, broers/zussen)
 • Ondersteuning bij het vinden van een passende woon- en/of werkomgeving
 • Aanleren van communicatiestrategieën, sociale vaardigheden/strategieën
 • Aanleren van gebruik van hulpmiddelen, zoals tijdindicatie, stappenplannen, agenda, etc.
 • Begeleiding in hulpvragen rondom puberteit, intimiteit en seksualiteit
 • Aanleren van dagelijkse vaardigheden
 • Ondersteuning bij het opzetten en aanleren van een vrijetijdsprogramma
 • Ondersteuning bij het verwerken van zintuiglijke prikkels
 • Opvoedingsondersteuning of PPG
 • Advies aan ouders, familie, leerkrachten etc.

Deskundigheidsbevordering

 • Scholing, zowel basistrainingen als op maat aanbod, voor ouders, familie, leerkrachten etc.

Wonen

Dagbesteding en werk

Vragen over autisme en verstandelijke beperking?

Voor al je vragen over autisme en verstandelijke beperking kun je terecht bij het Cliëntbureau. Op werkdagen staan ze tussen 8.30 – 17.00 uur voor je klaar. Je kan ons bellen op 088 551 6000 of een mail sturen naar clientbureau@lunetzorg.nl.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via het aanmeldformulier. Met alle gegevens gaan we vertrouwelijk om. We gebruiken deze gegevens om jouw ondersteuningsvraag goed in beeld te brengen zodat we je hulp op maat kunnen bieden.